Moravská veteraniáda

opava-admin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

09.10.2021

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jiří Lesák

Startují

ročníky 1923 - 2012
ročníky 1923 - 2012

Soutěže

Muži 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g, chůze 3000m
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude vedle šaten v tělovičně a prezentace je přímo na sportovišti.

Startovné

Startovné 50 Kč za předem přihlášený start mailem, poštou, telefonicky nebo na web www.atletika.cz, 100 Kč za přihlášku na místě uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly pro registrované závodníky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.9. do 8.10. do 18h nebo mailem veteráni na sokolopava@tiscali.cz. Starty mimo soutěž jsou povoleny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Sokola Opava www.sokolopava.cz a ve veteránské sekci výsledků Českého atletického svazu www.atletika.cz. Na webu ČAS budou jen výsledky registrovaných atletů do statistiky

Zdravotní služba

Zdravotnice bude přítomna v závodní kanceláři od 9 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

sobota, 9.10.2021

Čas Disciplíny
10:00 3000 m M dálka Ž koule 7,26kg M
10:10 koule 4kg Ž
10:15 3000 m Ž
10:20 dálka M
10:30 60 m Ž
10:35 60 m M
11:00 800 m Ž tyč Ž disk 2kg M
11:05 800 m M
11:15 100 m Ž trojskok Ž trojskok M
11:20 100 m M disk 1kg Ž
11:30 1500 m M tyč M
11:45 1500 m Ž
12:00 400 m M výška M
12:05 400 m Ž
12:20 výška Ž
12:30 oštěp 800g M chůze 3000m Ž
12:45 chůze 3000m M
12:50 oštěp 600g Ž
13:00 200 m M
13:05 200 m Ž

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Dodržujte Covidová opatření dle webu Ministerstva zdravotnictví a při vstupu na stadion podepíše každý účastník čestné prohlášení o neexistenci příznaků.

Kategorie:                  muži a ženy od 35 let v 5-tiletých věkových kategoriích v počtu maximálně 6 osob na sportovišti v jedné vlně, o zařazení rozhoduje věk k 9.10.2021

Startují :                    přihlášení závodníci v těchto kategoriích:

ŽaM 35 nar.od 10.10.1986-1981     

ŽaM 40 nar.od 10.10.1976-1981

ŽaM 45 nar.od 10.10.1976-1971     

ŽaM 50 nar.od 10.10.1971-1966

ŽaM 55 nar.od 10.10.1966-1961     

ŽaM 60 nar.od 10.10.1961-1956

ŽaM 65 nar.od 10.10.1956-1951     

ŽaM 70 nar.od 10.10.1951-1946

ŽaM 75 nar.od 10.10.1946-1941     

ŽaM 80 nar.od 10.10.1941-1936..atd.

Závodí se dle pravidel atletiky WAVA a tohoto rozpisu délky hřebů u treter pro skoky i běhy jsou povoleny maximálně 6mm