KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 24.7.2021)

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

24.07.2021 - 25.07.2021

Místo

Nová Včelnice (Atletický stadion, Školní 372, 378 42 Nová Včelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka 728 645 620
Ředitel závodu Urs Gysel 602 710 306 ugysel@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Vacek
Lékař Veronika Strnadová
Časomíru zajišťuje Miroslav Zikmund
Výsledky zpracoval Marek Víta

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Vložený závod kategorie mladších žáků a žákyň 24. 7. 2021 je také OPEN a není krajským přeborem Jihočeského kraje, ten se pro ně koná v sobotu 18. září ve Veselí nad Lužnicí.

Víceboj pro kategorie dorostenci, junioři, muži, dorostenky, juniorky a ženy z Plzeňského kraje je zároveň mistrovstvím ve vícebojích Plzeňského kraje.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 24. 7. 2021 od 11:30 hodin a v neděli 25. 7. 2021 od 9:00 v prostoru vedle cíle.

Startovné

Pětiboj: 150,- Kč pro závodníky JčKAS, u závodníků z jiných krajů 300,- Kč
Sedmiboj, devítiboj, desetiboj: 200,- Kč pro závodníky JčKAS a PKAS (pouze dorost a starší), u závodníků z jiných krajů a žactva PKAS 400,- Kč

Ceny
První tři v každé kategorii (bez ohledu na krajskou příslušnost) obdrží drobné věcné ceny.

První tři v rámci KP JčKAS či Mistrovství PKAS v každé kategorii obdrží diplom a medaile (pouze v případě, že do první disciplíny příslušného víceboje nastoupí minimálně 3 závodníci z minimálně dvou oddílů). Závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5. 7. 2021 do čtvrtka 22. 7. 2021, 20:00.
Dohlašování do Krajského přeboru JčKAS či Mistrovství PKAS v den závodu není možné.

Organizátor si vyhrazuje možnost změnit časový pořad či případně omezit počet startujících.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola náčiní je otevřená 24. 7. 2021 12:00-13:00 a 25. 7. 2021 9:00-10:00.

Svolavatelna

Prezentace v závodní kanceláři nejpozději do 30 min. před startem první disciplíny.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici u stadionu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách.

Časový pořad

sobota, 24.7.2021

Čas Disciplíny
13:00 pětiboj Žcm
13:30 sedmiboj Žky
13:40 devítiboj Žci
13:50 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky
14:00 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
14:15 pětiboj Žkm

neděle, 25.7.2021

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
10:30 devítiboj Žci
10:45 sedmiboj Žky

Stravování

Možnost občerstvení u stadionu.

Možnosti ubytování


Ubytovací komplex ATHENA

Adresa Školní 469
Web www.vcelnice.cz/turistika/ubytovani/ubytovaci-komplex-athena-44cs.html
Telefon 724 195 020
Email starosta@vcelnice.cz
Poznámka Pořadatel nezajišťuje ubytován. U stadionu je ubytovna Athéna, kterou provozuje město Nová Včelnice. Cena za osobu je 390,- Kč (pokoje pro 2-4 osob).

Další informace

Detailní časový pořad viz: Propozice včetně časového harmonogramu

časák