Mistrovství ČR ve vícebojích starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

14.08.2021 - 15.08.2021

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vratislav Fišera +420606748153 fisera_vratislav@post.cz
Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

V mistrovství ČR startují starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.


Součástí závodu je vložený běh na 300m mužů a žen pro pozvané závodníky.

Soutěže

Muži 300 m
Ženy 300 m
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Pro sledování soutěží v tyči starších žáků, kouli starších žáků a starších žákyň, disku starších žáků a kriketu mladších žáků bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Základní výšky a zvyšování

Starší žáci - výška: 141 a po 3 cm, tyč: 220 a po 10 cm.

Starší žákyně - výška: 132 a po 3 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 14.8. od 9:00 hodin a v neděli 15.8. od 7:30 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 26. 7. 2021 00:00 hodin do neděle 8. 8. 2021 do 23:59 hodin.

V pondělí 9. 8. 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 12. 8. 2021 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství:

- starších žáků a starších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2021 do dne uzávěrky přihlášky,

- mladších žáků a mladších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2021 do dne uzávěrky přihlášky.

K účasti na mistrovství starších žáků a starších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny: závodníci, resp. závodnice, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji.

K účasti na mistrovství mladších žáků a mladších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice, podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem první soutěže víceboje příslušné kategorie.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

V pátek 13. 8. 2021 se lze od 16.00 do 19.00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve spodní části tribuny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z tunelu. 

Závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola klubových či oddílových dresů a startovních čísel. Po ukončení prezentace budou závodníci, resp. závodnice, hromadně odvedeni, resp. odvedeny, ze svolavatelny na místo startu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát Vratislav Fišera

Ředitel závodů Pavel Kovalský

Hlavní rozhodčí Erna Linhartová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 14.8.2021

Čas Disciplíny
11:00 devítiboj Žci
11:30 sedmiboj Žky
12:00 300 m Ž Běh
12:10 300 m M Běh

neděle, 15.8.2021

Čas Disciplíny
10:30 pětiboj Žcm
11:30 pětiboj Žkm

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v kavárně Bomba v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


Primavera hotel

Adresa Primavera hotel
Web www.primaverahotel.cz
Telefon 378 020 500
Email vavrova@primaverahotel.cz
Poznámka 15 min autem na stadion


Hotel York

Adresa Hotel York
Web www.hotel-york.cz
Telefon 377 355 100
Email york@hotel-york.cz
Poznámka 5 min autem od stadionu


Park Hotel

Adresa Park Hotel
Web www.parkhotel-czech.eu
Telefon 608 111 702
Email duraj@parkhotel-czech.eu
Poznámka 10 min autem od stadionu


Ibis Hotel

Adresa Ibis Hotel
Web www.hotelibisplzen.cz
Telefon 377 887 777
Email H6734-SL@accor.com
Poznámka 5 min autem od stadionu


Courtyard by Marriot Plzeň

Adresa Courtyard by Marriot Plzeň
Web www.courtyardpilsen.com
Telefon 373 370 100
Email Aneta.Skocovska@courtyard.com
Poznámka 5 min autem od stadionu

Parkování

VIP parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu a částečně v areálu sportovního gymnázia, které bude viditelně označeno.

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 15 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

1_sobota 2_nedele