1. prázdninový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

12.07.2021

Místo

Brno (Vojtova 12 c, 639 00 Brno)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Dominika Matysková
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1922 - 2020

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 500 m, 2000 m, tyč, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 500 m, 2000 m, tyč, dálka, koule 4kg
Žáci koule 4kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přízemí hlavní budovy u vstupu na stadion od 15:20 hodin.

Startovné

Startovné 80,-Kč nebo 3,5 eura.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.6. 2021 do 11. 7. 20:00 hod.

Přihlášky v den konání závodu se seznamem disciplín a výkonem (kvůli zařazení do běhů) se podávají na místě nejméně 60 minut před startem dané disciplíny.
Všichni přihlášení závodníci jsou povinni se prezentovat v den konání závodu v přízemí hlavní budovy za vstupní branou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu stadionu dle pokynů pořadatele a s omezením pohybu na travnaté ploše!!!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické budově Vojtova 12c v přízemí vč. WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěži v tyči určuje v závodní kanceláři reditel závodu s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 12.7.2021

Čas Disciplíny
15:20 PREZENTACE
16:30 60 m Ž
16:50 60 m M
17:00 dálka Ž koule 2kg Žkm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž
17:30 2000 m Ž
17:50 2000 m M
18:00 tyč M tyč Ž dálka M koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
18:45 500 m Ž
19:00 500 m M

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky v ul. Vojtova a přilehlých ulicích. Kapacitně složité podmínky...

received_210593430930184