3. prázdninový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

26.07.2021

Místo

Brno (Vojtova 12c)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík 606266551 marcikp@seznam.cz

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1922 - 2020

Soutěže

Dorostenci 110 m př., koule 5kg
Dorostenky 100 m př., koule 3kg
Juniorky 100 m př.
Junioři 110 m př., koule 6kg
Muži 100 m, 400 m, 600 m, 3000 m, 110 m př., 3x1000 m, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 600 m, 3000 m, 100 m př., 3x1000 m, dálka, koule 4kg
Žáci 100 m př., koule 4kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně 100 m př., koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově Vojtova 12 c od 15:15 hodin.

Startovné

80,-Kč nebo 3,5 eura.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8. 7. do 25. 7. 2021, 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu stadionu dle pokynů pořadatele a s omezením pohybu na travnaté ploše!!!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické budově Vojtova 12c v přízemí vč. WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli, určuje v závodní kanceláři reditel závodu s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 26.7.2021

Čas Disciplíny
15:15 PREZENTACE
16:00 100 m př. Žky
16:05 100 m př. Dky
16:10 100 m př. Žci
16:15 100 m př. Jky 100 m př. Ž dálka M koule 2kg Žkm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž
16:25 110 m př. Dci
16:35 110 m př. Jři
16:45 110 m př. M
16:55 100 m Ž
17:00 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:15 100 m M dálka Ž
17:30 3000 m Ž
17:50 3000 m M
18:10 400 m Ž
18:30 400 m M
18:50 600 m Ž
18:55 600 m M
19:00 3x1000 m Ž
19:15 3x1000 m M

Parkování

Parkování je možné v ul. Vojtova a okolních ulicích. Místním doporučujeme cestu MHD, aby závodníci mimo Brno neměli už tak složité parkování...

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje, na základě počtu přihlášených závodníků, možnost na úpravu časového pořadu. Tu se zavazuje vyhlásit rozhlasem a zveřejnit na informační tabuli v dostatečném časovém předstihu.

orlice logo