5. prázdninový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

09.08.2021

Místo

Brno (Vojtova 12c, 639 00 Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ladislav Zouhar 608874235 mslavia@email.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Topinková
Časomíru zajišťuje Tešnar Pavel
Výsledky zpracoval Tešnar Pavel pavel.tesnar@hotmail.com

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1922 - 2020

Štafeta 4x300 m se běží jako smíšená 2 "muži" a 2 "ženy"

Soutěže

Muži 150 m, 5000 m, 200 m př., dálka
Mix 4x300 m
Ženy 150 m, 5000 m, 200 m př., výška, dálka

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přízemí budovy Vojtova 12 c za vstupní branou na stadion směrem z ul. Vojtova od 15:00 hodin.

Startovné

80,-Kč nebo 3,5 eura.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21. 7. do 8. 8. 2021 20:00.

V případech sprintů a běhů prosíme uvádět nejlepší výkon kvůli řazení do běhů a drah!!!

Výdej startovních čísel

Výdej pro běh na 5000 m a finišmany mix štafety 4x 300 m bude probíhat při prezentaci a placení startovného v závodní kanceláři v přízemí budovy Vojtova 12c.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu stadionu dle pokynů pořadatele a s omezením pohybu na travnaté ploše!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři ředitel závodu s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 9.8.2021

Čas Disciplíny
15:00 PREZENTACE
16:15 150 m Ž
16:30 150 m M
16:50 dálka Ž
17:00 200 m př. Ž
17:15 200 m př. M
17:30 výška Ž
17:50 dálka M
18:00 5000 m Ž
18:30 5000 m M
19:00 4x300 m Mix

Parkování

Parkování je možné v ul. Vojtova a okolních ulicích. Místním doporučujeme cestu MHD, aby závodníci mimo Brno neměli už tak složité parkování...

orlice logo