OPEN víceboje mladšího a staršího žactva

Přidat podnadpis

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub ASK Dipoli z.s.

Datum

29.06.2021 - 30.06.2021

Místo

Praha - Vokovice (José Martího 269, 162 52 Praha 6)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jan Sirotek jan.sirotek@askdipoli.cz
Ředitel závodu Tomáš Vodička 776366426 tomas.vodicka@askdipoli.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Časomíru zajišťuje František Veselý
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2010

Kapacita je 30 závodníků v každé kategorii.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.
Závodníci budou povinni při vstupu na stadion předložit "Čestné prohlášení COVID" o splnění podmínek pro účast na hromadné sportovní akci dle platných nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě závodníků mladších 18 let musí být čestné prohlášení podepsáno zákonným zástupcem.

Soutěže

Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.
Všechny disciplíny se uskuteční na atletickém stadionu FTVS UK.
Dálka a oštěp/ kriket budou mohou probíhat na dvou sektorech současně.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.
Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Základní výšky a zvyšování
Starší žáci - výška: 110 a po 5 cm, od 150 cm po 3 cm, tyč: 200 a po 10 cm
Starší žákyně - výška: 110 a po 5 cm, od 150 cm po 3 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena oba dny víceboje od 13:00 u cíle

Startovné

100 Kč/ atlet - kluby ze Středočeského kraje 
300 Kč/ atlet - ostatní kluby

Přihlášky

podávají závodníci na www.atletika.cz do 27.6. do 20:00 
Následně je možné zasílát přihlášky na tomas.vodicka@askdipoli.cz (pokud není plná kapacita) 

Rozcvičování

V průběhu závodů je rozcvičování povoleno: - na protilehlé rovince atletického stadionu FTVS UK - mimo atletický stadion FTVS UK např. na vrhačské louce s tím, že zde se nedá rozcvičovat v době, kdy zde budou probíhat soutěže v kriketu, disku, kouli a oštěpu

Šatny

Budou k dispozici. Za odložené věci pořadatel neručí.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli atletického stadionu FTVS UK a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:
Technický delegát Jan Sirotek
Ředitel závodů Tomáš Vodička
Hlavní rozhodčí Josef Holub

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele

Zdravotní služba

Bude zajištěna u závodní kaceláře

Časový pořad

úterý, 29.6.2021

Čas Disciplíny
14:00 devítiboj Žci Finále
14:20 sedmiboj Žky Finále

středa, 30.6.2021

Čas Disciplíny
14:00 pětiboj Žcm Finále
14:30 pětiboj Žkm Finále

Stravování

Pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování využít Cool bar a Dodo kavárnu na FTVS UK.

Možnosti ubytování


Koleje a hostel FTVS UK

Adresa José Martího 269, 162 52 Praha 6
Web https://ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html
Telefon 220173044
Email lucienovakova@ftvs.cuni.cz
Poznámka Ideálně psát email. Volat případně v čase 8:00-14:00 ve všední dny. Cena je 320 - 500 Kč/ os./ noc bez stravování.

Parkování

Možné před budovou FTVS UK - zpoplatněno 10Kč/ hod.

Další informace

Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Tomáš Vodička
Ředitel závodu
Tel.: 776 366 426

image_6487327 (12) image_6487327 (7) Seznam ml. A Seznam ML. B Seznam ml. C Seznam st.
banner-dipoli-orig_orig