Vítkovická půlka a pětka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

12.07.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Legerská Hana
Hlavní rozhodčí Mgr. Augustin Šulc
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje SSK Vítkovice
Výsledky zpracoval Legerská Hana

Startují

ročníky 1931 - 2012
ročníky 1931 - 2012

Soutěže

Muži 800 m, 5000 m
Ženy 800 m, 5000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den startu od 15,00 hodin v prostoru cíle na hlavní stadionu.

Startovné

startovné 100,- Kč bude použito pro lidi na Hodonínsku, které zasáhlo tornádo. zároveň provedeme i sbírku na pomoc této oblasti.

Přihlášky

Podávají registrovaní na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.7.2021 do 11.7.2021 do 18,00 hod. a neregistrovaní mailem na gimany@seznam.cz, kde bude uvedeno jméno, příjmení, ročník narození, trať a kategorie. Nouzově na místě do 30 min. před startem.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pondělí, 12.7.2021

Čas Disciplíny
16:00 800 m Ž
16:15 800 m M
16:30 800m ženy open (ročníky 2012 a starší)
16:40 800m muži open (ročníky 2012 a starší
17:00 5000 m M
17:30 5000 m Ž

Další informace

Závody na 5000m budou rozděleny na běhy do 20min. a nad 20 min.