Pražské memoriály

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

17.08.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Novotný 606 966 898 petrnslavia@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Jaromír Odvárka
Hlasatel Mgr. Petr Novotný
Lékař MUDr. Jan Ježek
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 1931 - 2007

Startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni, prezentovali se nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, dálka

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Rozdělení soutěží

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu, který má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince a polyuretanový sektor pro soutěže v dálce.

Vstup na závodiště

Vstup na závodní plochu atletického stadionu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 20 minut před zahájením jejich soutěže, rozhodčím a správním činovníkům.

Pro sledování soutěže v kouli bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Závodníci a závodnice zde nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Závodníci a závodnice registrovaní v ČAS se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci Kalendář akcí.

Ostatní závodníci a závodnice se přihlašují na e-mailové adrese: milanurba@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek je v neděli 15. 8. 2021 ve 23.59 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m a 1500 m obdrží na startu jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu!

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěži v kouli používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

úterý, 17.8.2021

Čas Disciplíny
17:00 dálka Ž koule 7,26kg M
17:15 400 m př. M
17:30 800 m Ž
17:45 800 m M
18:00 100 m Ž
18:15 100 m M
18:30 400 m Ž dálka M
18:45 400 m M
19:00 1500 m M
19:15 200 m Ž
19:30 200 m M

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Odměny

Závodníci, kteří se umístí v memoriálových soutěžích, kterými jsou memoriál Jiřího Výška v běhu na 200 m mužů, memoriál JUDr. Ladislava Fišera v běhu na 400 m mužů, memoriál Tomáše Jungwirtha v běhu na 800 m mužů, memoriál JUDr. Ing. Václava Pátka v běhu na 1500 m mužů a memoriál Mgr. Jiřího Severy v běhu na 400 m př. mužů, na 1. - 3. místě a splní stanovený limit, obdrží níže uvedené finanční odměny.

Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze v poloviční výši.

Pořadatel dále vypisuje pro vítěze memoriálových soutěží finanční odměnu 1000 Kč za překonání rekordu závodů.

Finanční odměny budou vypláceny v horní části tribuny atletického stadionu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Mgr. Petr Novotný

ředitel závodů

Financni odmeny ...