Chodovský prázdninový test

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

23.07.2021

Místo

Chodov (Husova 1094, 357 35 Chodov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Časomíru zajišťuje Miloslav Zítka
Výsledky zpracoval Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

V kategorii mladšího žactva start povolen jen registrovaným závodník z klubů v Karlovarském kraji!

Není povolen start závodníků mladších než ročník 2009! 

Soutěže

Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, dálka
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, dálka
Žáci 60 m, 150 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V závodě ve skoku do dálky má žactvo 3 soutěžní pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Startovné platí závodníci z klubů mimo Karlovarský kraj ve výši 100,- Kč za každou přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 22.7.2021 do 20:00 hodin.

Přihlášky na místě nejsou možné!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pouze pro převlečení, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 23.7.2021

Čas Disciplíny
17:00 60 m M Běh 1
17:05 60 m Žci Běh 1
17:15 60 m Ž Běh 1 dálka M Finále
17:20 60 m Žky Běh 1
17:35 150 m M Běh 1
17:40 150 m Žci Běh 1
17:50 150 m Ž Běh 1
18:05 dálka Ž Finále
18:10 500 m M Běh 1
18:20 500 m Ž Běh 1
18:30 300 m M Běh 1
18:40 300 m Ž Běh 1

Stravování

Stravování nebude v areálu zajištěno. K nákupu můžete využít blízké obchody.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích při dodržení pravidel silničního provozu.

SAK_logo_vyroci_30