Malá cena AKM Viktoria Plzeň 2021

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AKM Viktoria Plzeň

Datum

24.08.2021

Místo

Nýřany (atletický stadion ZŠ Nýřany)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Rodek Bohumil +420777966547 akmviktoriaplzen@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Stanislav Novák
Hlasatel Přibáň Jacek
Hospodář ing. Rochová Iva
Časomíru zajišťuje Průša Pavel, časomíra Písek
Výsledky zpracoval Průša Pavel, časomíra Písek

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., koule 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 100 m, 150 m, 300 m, 1000 m, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci dálka
Ml. žáci 60 m př., dálka
Ml. žákyně 60 m př., dálka
Žákyně 100 m př., dálka

Technická ustanovení

Základní výška a zvyšování v tyči budou určeny podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a ustanovení rozpisu tohoto závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 14,40 hodin do ukončení závodu v prostoru cíle.

Startovné

- za předem řádně přihlášené závodníky (-ice) 120,- Kč bez ohledu na počet přihlášených disciplín; úhrada bude provedena převodem 

  - pořadatel zašle fakturu 

- při výjimečném dohlášení v den závodu 200,- Kč za 1 disciplínu na místě v hotovosti

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.8. do 22.8. do 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku.

Šatny

Doporučujeme všem závodníkům / -icím přijet ve sportovním úboru

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 24.8.2021

Čas Disciplíny
15:30 tyč Ž Finále
15:50 60 m př. Žcm Běh dálka Žci Finále dálka Žcm Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
15:55 60 m př. Žkm Běh
16:00 100 m př. Žky Běh
16:05 100 m př. Ž Běh 100 m př. Dky Běh
16:15 60 m EleH Běh
16:20 60 m EleZ Běh
16:30 60 m Ž Běh dálka M Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále
16:40 60 m M Běh
16:55 100 m Ž Běh oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
17:05 100 m M Běh dálka Ž Finále
17:15 300 m Ž Běh
17:25 300 m M Běh
17:40 1000 m M Běh dálka Žky Finále dálka Žkm Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
17:50 1000 m Ž Běh
18:10 150 m M Běh
18:20 150 m Ž Běh

Stravování

Občerstvení možno v ATLETCLUBU v areálu stadionu.

Parkování

Účastníkům závodu nebude (vyjma organizátorů) umožněn vjezd do areálu stadionu. Parkování možno v přilehlých ulicích ve vzdálenosti

do 200m od stadionu.

 

Další informace

- vítězové jednotlivých disciplín obdrží drobné věcné ceny (v běžeckých disciplínách a dálce v absolutním pořadí, v kouli a oštěpu podle výkonu bez ohledu na       

  kategorii)

 - 60m ženské kategorie - závodnice na prvních třech místech získají při splnění  limitu 7.94s prémii 2000 - 1200 - 800 Kč

 

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ!!!