Hradecké memoriály

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl, Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové

Datum

24.08.2021

Místo

Hradec Králové

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Ing. Vilímek Pavel
777805909
oddil@atletikahk.cz
Vedoucí projektu
Doležalová Kamila
608772827
oddil@atletikahk.cz
Ředitel závodu
Ing. Milan BRZEK
607772590
oddil@atletikahk.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Pavel Vilímek
Hlasatel
Ing. Jeník Petružálek
Lékař
Haňavcová Iveta
Vedoucí ceremoniálu
Mgr. Prokopová Dana
734815724
oddil@atletikahk.cz
Hospodář
Doležalová Kamila
608772827
oddil@atletikahk.cz
Časomíru zajišťuje
Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval
MDDr. Korbová Helena

Startují

ročníky 1921 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

V rámci mítinku startují veteráni ve vloženém startu v 15:30 v hodu diskem 0,75 a 1,00 kg spolu s oddílovou mládeží, vedeno jako přebor ČOS.

Do memoriálových disciplín je vhodné se přihlásit do 24 hodin před závodem, pořadatel upravuje startovní čísla/jména do soutěže.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Muži výška, koule 7,26kg, disk 1kg, disk 2kg, sprint. tr
Ženy disk 1kg, sprint. tr
Žáci koule 4kg, disk 1kg
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den soutěže od 13:00 hodin v hlasatelně stadionu.

Startovné

Přihlášení závodníci platí při prezentaci v kanceláři startovné 200 Kč za disciplínu, sprinterský trojboj 400 Kč.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23. 7. 2021 do 23. 8. 2021 do 18 hodin.

hod diskem M, vrh koulí M, hod diskem Ž, hod diskem veteránů, sprinterský trojboj M a Ž (60-100-200 m), skok vysoký M

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Soutěžící musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičovat se lze v přilehlých Šimkových sadech nebo tělocvičně a posilovně pořadatele.

Kontrola náčiní

Soutěžící musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole vlastní náčiní.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Časový pořad

úterý, 24.8.2021

Čas Disciplíny
15:30 Přebor České obce sokolské ve vrhu koulí a hodu diskem žactva a dorostu koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Žci koule 5kg Dci disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg M Finále
16:15 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ MÍTINKU
16:30 výška M koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále sprint. tr M
16:45 sprint. tr Ž
17:15 disk 2kg M Finále
18:00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
18:30 Hod holínkou velikosti 42

Možnosti ubytování


Hotel Pod Věží

Adresa Velké nám. 165/2, 500 03 Hradec Králové
Web http://www.pod-vezi.cz/
Telefon 495 514 932
Email hotel@pod-vezi.cz
Poznámka


Hotel Stadion

Adresa
Web http://www.hotel-stadion.cz/
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

VIP parkování zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky zajištěno v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek, obvykle v prostoru kolem stadionu je poplatek 10 Kč/hod.

Další informace

Výkonnostní odměny závodníkům

MEMORIÁL JAROSLAVA VIDRNY v hodu diskem mužů - 56,58 m (oddílový rekord Jaroslava Vidrny)
MEMORIÁL LIVIE LAJBNEROVÉ v hodu diskem žen - 45,75 m (osobní rekord Livie Lajbnerové)
MEMORIÁL ZDEŇKA DOKSANSKÉHO ve skoku vysokém mužů 216 cm (rekord stadionu)
MEMORIÁL VÁCLAVA DOKSANSKÉHO ve sprinterském trojboji mužů i žen
MEMORIÁL VÁCLAVA LAJBNERA ve vrhu koulí mužů - 20,69 m (rekord mítinku)

 

DISCIPLÍNA

UMÍSTĚNÍ

VÝKONNOSTNÍ BONUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HOD DISKEM M

2000

1500

1000

500

400

300

56,58m + 1000 Kč

HOD DISKEM Ž

2000

1500

1000

500

400

300

45,75m + 1000 Kč

SPRINTERSKÝ TROJBOJ M

2000

1500

1000

500

400

300

bez

SPRINTERSKÝ TROJBOJ Ž

2000

1500

1000

500

400

300

bez

VRH KOULÍ M

2000

1500

1000

500

400

300

20,69m + 1000 Kč

SKOK VYSOKÝ M

2000

1500

1000

500

400

300

216 cm + 1000 Kč