Víceboj přípravek skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletika Klatovy

Datum

15.09.2021

Místo

Klatovy (Domažlická 609)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan
Hlasatel Jiří Pavlík
Lékař Václav Šelmát
Hospodář Tomáš Görner
Časomíru zajišťuje Roman Sladký
Výsledky zpracoval Roman Sladký

Startují

ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Družstvo vícebojařů může mít maximálně 6 členů. V každé kategorii může klub / oddíl přihlásit dvě družstva - A a B.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru cíle - stan od 15:30 hodin.

Startovné

Startovné za každého závodníka hostujících klubů / oddílů je 50,-- Kč. Kluby obdrží fakturu od pořadatele na základě přihlášených závodníků. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3. 9. 2021 do 13. 9. 2021, do 12:00 hod. 

Neregistrované atlety lze přihlašovat přihláškou bez registrace. 

 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou přidělována v bězích na 600 metrů. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, případně v přilehlém lesoparku Hůrka. 

Svolavatelna

Svolavatelna bude v prostoru cíle, případně v jednotlivých sektorech, kde budou závodníci svolání vrchním rozhodčím. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově Atletiky Klatovy přímo u atletického oválu. Upozorňujeme, že šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí. 

Při příznivém počasí je možné se také převlékat na kryté tribuně.

Toalety jsou k dispozici rovněž v budově Atletiky Klatovy. 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu stanovuje pořadatel. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

V každé kategorii budou vyhodnoceni tři nejlepší a oceněni medailemi.

V každé kategorii budou vyhášena tři nejlepší družstva. 

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Václav Šelmát. Případné úrazy, nebo potřebu ošetření je nutno hlásit ihned v závodní kanceláři.

Časový pořad

středa, 15.9.2021

Čas Disciplíny
15:30 Otevření závodní kanceláře Porada vedoucích družstev
16:00 60 m EleH dálka EleZm kriket EleHm
16:30 60 m EleZ
16:50 60 m EleHm dálka EleZ kriket EleH
17:10 60 m EleZm dálka EleHm kriket EleZm
17:50 dálka EleH kriket EleZ
18:00 600 m EleHm
18:10 600 m EleZm
18:20 600 m EleZ
18:30 600 m EleH
18:40 Vyhlášení výsledků a předání cen

Stravování

Občerstvení lze zakoupit ve fitness centru Sport Gym v budově zimního stadionu - vchod přímo z atletického stadionu. 

Parkování

Parkování aut i autobusů je k dispozici na velkém parkovišti před zimním stadionem - Nerudova ulice.