Memoriál Karla Stloukala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

28.09.2021

Místo

Blansko (Vrhačský sektor na stadionu Údolní 10, Blansko)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ondřej Ellinger
Hlavní rozhodčí Martina Hlaváčková
Výsledky zpracoval Gabriela Ellingerová

Startují

ročníky 1922 - 2003

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují:

Muži:                          1987 - 2003

Veteráni I:                  1962 – 1986

Veteráni II:                 1922 – 1961

Soutěže:

Vrhačský trojboj – vrh koulí, hod diskem, hod kladivem

18 – 49: koule 7,26 kg, disk 2,0 kg, kladivo 7,26 kg

50 – 59: koule 6,00 kg, disk 1,5 kg, kladivo 6,00 kg

60 – 69: koule 5,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 5,00 kg

70 – 79: koule 4,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 4,00 kg

80 +     : koule 3,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 3,00 kg

Všichni startující mají v každé disciplíně 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

V případě, že do závodu bude přihlášen větší počet závodníků, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet pokusů na 4 pokusy.

Výsledky v jednotlivých kategoriích se přepočítávají dle platných veteránských koeficientů WMA

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu a pořadí disciplín.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v buňce na stadionu v den konání závodu od 9 hodin

Startovné

Pro účastníky přihlášené předem 100Kč/osoba. Při přihlášení na místě 200kč/osoba.

Přihlášky

Probíhají od 7.9.2021 nejpozději do 26.9.2021 20hod na emailové adrese: info@atletikablansko.cz, nebo na místě nejpozději 30 minut před zahájením závodu

Kontrola náčiní

Závodníci, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 28.9.2021

Čas Disciplíny
09:40 Slavnostní otevření vrhačského sektoru
10:00 vrh koulí
11:00 hod diskem
12:00 hod kladivem
13:00 Vyhlášení výsledků

Parkování

Parkování v přilehlých ulicích nebo na sídlišti Písečná. Parkovací místa jsou omezena, počítejte s dostatečným předstihem.

Další informace

Pro první 3 umístění v každé kategorii jsou připraveny odměny.

Startovné obsahuje drobné občerstvení.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Veškeré informace a případné změny či nová mimořádná opatření, která se budou týkat sportovních akcí, najdete na stránkách Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

AKLD půlkulaté