2. kolo soutěží družstev mládeže SKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

24.08.2021

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, 272 04 Kladno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Klesnil Jiří
Hlavní rozhodčí Michal Pufr
Řídící soutěže družstev Morávek Antonín - junioři, dorostenci, Král Miroslav - juniorky, dorostenky
Hlasatel Jánský Radek
Časomíru zajišťuje Hevessy Karel

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Starty mimo bodování nejsou povoleny.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

 Přihlášky na místě nebudou akceptovány.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v horní části tribuny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.8. 2021 do 10:00 hodin do 22.8.2021 do 20:00  hodin.

Přihlášky štafet se podávají v den závodu formou přihlášky k soutěži (kartičky) před začátkem závodů řídícím soutěží.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci a závodnice pro běhy a chůzi od 800m výše.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo plochu stadionu v přilehlém lesoparku, v případě nepříznivého počasí v atletické hale v areálu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v určeném sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale. Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení

výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu

rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího

jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

úterý, 24.8.2021

Čas Disciplíny
10:00 110m p 99,1 Jři tyč Jři tyč Dci dálka Jky dálka Dky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:10 110m p 91,4 Dci
10:20 100m p 83,8 Jky
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky
10:40 100 m Jři Rozběh
10:50 100 m Dci Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh
11:10 100 m Dky Rozběh výška Jři výška Dci
11:20 800 m Jři 800 m Dci
11:30 800 m Jky 800 m Dky
11:35 oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:40 1500 m Jři 1500 m Dci
11:45 dálka Jři dálka Dci
11:50 1500 m Jky 1500 m Dky
12:00 3000 m Jři 3000 m Jky 3000 m Dci 3000 m Dky
12:20 100 m Jři Finále tyč Jky tyč Dky
12:24 100 m Dci Finále
12:28 100 m Jky Finále
12:32 100 m Dky Finále
12:40 400 m Jři 400 m Dci oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
12:50 400 m Jky 400 m Dky
13:05 400m p 91,4 Jři trojskok Dky trojskok Jky
13:20 400m p 76,2 Jky
13:30 300m p 76,2 Dky výška Jky výška Dky
13:40 300m p 83,8 Dci
13:50 200 m Dci 200 m Jři koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
14:05 200 m Jky 200 m Dky
14:10 trojskok Dci trojskok Jři
14:35 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:50 4x100 m Jky 4x100 m Dky
15:10 koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Jky disk 1kg Dky chůze 3000m Dky chůze 3000m Jky chůze 3000m Dci chůze 3000m Jři

Stravování

Občerstvení bude zajištěné formou stánkového prodeje, ve Fitness centru a v restauraci Sleťák v blízkosti stadionu.

Parkování

Je možné na parkovišti vedle areálu, případně v areálu bývalých kasáren. 

Další informace

ZA PODPORY

 

Logo - česká verze