Vrhačská sobota - vrhačský pětiboj

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

09.10.2021

Místo

Brno - Žabovřesky (Jana Nečase 1a, Brno Žabovřesky)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

DISCIPLÍNY: vrhačský 5boj

 

ČASOVÝ POŘAD: začátek závodu v 10.00 hod.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 3 pokusy v každé disciplíně a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Veškeré informace a případné změny či nová mimořádná opatření, která se budou týkat sportovních akcí, najdete na stránkách Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Konkrétní podmínky pro vstup do areálu TJ SOKOL Brno Žabovřesky a pro účast ve vypsaném závodě najdete (v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví) na stránkách oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz  (testy, doložení očkování či potvrzení o prodělané nemoci COVID 19).

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hodin, prezence (nikoliv přihlášení!) nejpozději 20 minut před začátkem závodu.

Všichni závodníci musí být předem přihlášeni, přihlášení na místě není možné.

Startovné

Startovné: vrhačský 5BOJ 300 Kč, ve startovném je zahrnuto malé občerstvení.

Přihlášky

Přihlášky je nutné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 7.10.2021 do 18.00 hod.,

přihláška musí obsahovat jméno závodníka, oddíl, kategorii.

Bez přihlášení předem do čtvrtka 7.10.2021 nelze startovat!!!

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci a závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877