Středočeský krajský přebor starších žáků a žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Spartak Vlašim

Datum

01.09.2021

Místo

Vlašim (Na Lukách)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Svoboda 723636734 martin.segi.svoboda@seznam.cz
Hlasatel Eliška Lupačová
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Omezení startu:

a) závodníci mohou na přeboru startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším

b) každý závodník může na přeboru nastoupit maximálně ve třech (3) disciplínách (3 individuální nebo 2 individuální + štafeta nebo 1 individuální + 2 štafety)

c) startují pouze závodníci a závodnice Středočeského kraje

d) není přípustný start jiných kategorií

e) při větším počtu přihlášených bude proveden výběr. Nevybraní závodníci a závodnice budou uvedeni v pondělí 30.8.2021 na stránkách ČAS.

max. počty startujících v disciplínách - 60 m - 40, další běhy - 24, výška a tyč -15, dálka – 25, ostatní techniky – 20

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.8.2021 do 30.8.2021 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice pro běhy na 800m a delší.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v tunelu stadionu.

Šatny

Šatny budou označeny v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány u vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude připravena v kanceláři závodu.

Časový pořad

středa, 1.9.2021

Čas Disciplíny
14:00 60 m Žci Rozběh výška Žci kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
14:25 60 m Žky Rozběh
15:00 1500 m Žci dálka Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
15:15 1500 m Žky
15:30 100 m př. Žci tyč Žci
15:40 100 m př. Žky
15:55 60 m Žci Finále
16:00 60 m Žky Finále
16:10 800 m Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
16:20 800 m Žky výška Žky dálka Žci
16:35 150 m Žci
16:50 150 m Žky tyč Žky
17:15 300 m Žci koule 3kg Žky disk 1kg Žci
17:30 300 m Žky
18:00 200 m př. Žci
18:15 200 m př. Žky
18:30 4x60 m Žci
18:45 4x60 m Žky

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem na stadionu, nebo v bufetu na vstupu do areálu.