2. kolo Dětské Zlaté ligy

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pořádá TJ Lokomotiva Olomouc ve spolupráci s Atletickým klubem Olomouc z.s.

Datum

08.09.2021

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Tomáš Dočkal

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011

Soutěží se formou atletického víceboje.

Kategorie                  Ročník           Start           Discipliny
Mladší žáci                 2008-2009      15:00          60m, skok daleký, hod míčkem, 800m
Velká přípravka          2010-2011      16:00           60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 600m
Mini přípravka            2012-2014      17:00           60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 400m

Soutěže

Atletická přípravka-hoši pětiboj
Atletická minipřípravka-hoši pětiboj
Atletická přípravka-dívky pětiboj
Atletická minipřípravka-dívky pětiboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

V kategorii mladšího žactva se závodí podle platných pravidel IAAF. 

V kategoriích přípravka a minipřípravka se ve skoku dalekém měří výkony z místa odrazu. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru za cílem vedle hlavní tribuny v den závodu od 14:00 hodin. 

Prezentace je nejpozději 30 minut před startem dané kategorie.

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Závodníci se přihlašují pomocí registračního formuláře na webové stránce www.atletikaolomouc.cz do úterý 7. září 2021 do 20:00 hodin.  Platí pro všechny kategorie. V den závodu je nutná prezentace nejpozději 30 minut před začátkem soutěže.

Případné přihlášky na místě v den závodu vždy 1 hodinu před startem příslušné kategorie. Zúčastnit se mohou všechny děti Olomouckého regionu v dané věkové kategorii.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejňovány online na www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách Atletického klubu Olomouc www.atletikaolomouc.cz

Vyhodnocení a ceny:

Víceboj:
Pořadí v každém kole bude určeno na základě bodového součtu jednotlivých disciplín víceboje. První 3 vícebojaři v každé kategorii obdrží medaile. Závodníci na dalších místech obdrží sladkou odměnu.

 

Časový pořad

středa, 8.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 čtyřboj Žcm čtyřboj Žkm
16:00 pětiboj EleH pětiboj EleZ
17:00 pětiboj EleHm pětiboj EleZm

Další informace

Zkratky v časovém pořadu:
Žcm - Mladší žáci (2008-2009)
Žkm - Mladší žákyně (2008-2009)
EleH - Přípravka hoši (2010-2011)
EleZ - Přípravka dívky (2010-2011)
EleHm - Minipřípravka hoši (2012-2014)
EleZm - Minipřípravka dívky (2012-2014)

Informace:
David Uhlíř, Tel: +420 737 572 927, Email: daviduhl@post.cz, http://www.atletikaolomouc.cz/

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami AG test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT A ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.