MMS družstev dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Datum

11.09.2021

Místo

Břeclav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Chlumecký Zbyněk
Hlavní rozhodčí Stanislav Petrjanoš
Hlasatel Petrjanoš Jiří
Lékař Truksová Jitka
Časomíru zajišťuje Vymyslický Tomáš
Výsledky zpracoval Chlumecký Zbyněk

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
  1. V soutěžích juniorů
    Junioři a juniorky (2002 - 2003), dorostenci a dorostenky (2004 - 2005) a v rozsahu závodění své věkové kategorie starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).
  2. V soutěžích dorostu
    Dorostenci a dorostenky (2004 - 2005), starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři kladivo 6,25kg, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v rozhlasové kabině /uprostřed cílové rovinky/ a bude otevřena od 8.00.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30. 8. 2021 do 9.9. 2021 do 23:59.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu na konci cílové rovinky.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u beachvolejbalových kurtů pro dorostence a juniory a pro juniorky a dorostenky ve sportovní hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u rozhlasové kabiny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 11.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále dálka Dky Finále koule 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále chůze 3000m Dky Finále chůze 3000m Dci Finále
10:30 100 m př. Dky Běh
10:40 100 m př. Jky Běh
10:45 koule 3kg Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
10:50 110 m př. Dci Běh
11:00 110 m př. Jři Běh dálka Jky Finále
11:10 800 m Dky Běh
11:15 800 m Jky Běh
11:20 800 m Dci Běh výška Jři Finále
11:25 800 m Jři Běh
11:30 koule 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále
11:35 100 m Dky Běh
11:45 100 m Jky Běh
11:55 100 m Dci Běh
12:00 dálka Dci Finále
12:05 100 m Jři Běh
12:15 400 m Dky Běh koule 5kg Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
12:20 tyč Dky Finále tyč Jky Finále
12:25 400 m Jky Běh
12:30 výška Dky Finále výška Jky Finále
12:35 400 m Dci Běh
12:45 400 m Jři Běh
12:55 2000 m př. Dky Běh 2000 m př. Jky Běh
13:00 kladivo 6,25kg Jři Finále dálka Jři Finále disk 1kg Jky Finále
13:10 2000 m př. Dci Běh
13:25 2000 m př. Jři Běh
13:40 3000 m Jky Běh 3000 m Dky Běh
13:45 disk 1kg Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále
14:00 3000 m Dci Běh 3000 m Jři Běh trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále
14:20 300 m př. Dky Běh
14:30 300 m př. Dci Běh disk 1,75kg Jři Finále kladivo 4kg Jky Finále
14:40 400 m př. Jky Běh
14:50 400 m př. Jři Běh
15:00 trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále
15:05 200 m Dky Běh
15:15 200 m Jky Běh disk 1,5kg Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále
15:25 200 m Dci Běh
15:35 200 m Jři Běh
15:45 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
16:00 1500 m Dci Běh 1500 m Jři Běh
16:10 4x100 m Dky Běh 4x100 m Jky Běh
16:15 4x100 m Dci Běh 4x100 m Jři Běh
16:20 4x400 m Dky Běh 4x400 m Jky Běh
16:30 4x400 m Jři Běh 4x400 m Dci Běh