OMD 3.kolo ml. žactva + 2.kolo st. žactva

AO logo černa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Ostrov, z.s.

Datum

08.09.2021

Místo

Ostrov (Družební 1507 - Atletický stadion M. Kitzbergera)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová +420792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Štafety se hlásí na místě na předepsaných kartičkách.

Časový pořad je orientační a může být upravován podle aktuální situace při závodě. Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí se mohou upravovat.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena 8.9.2021 od 15:00hod. v klubovně stadionu. Vedoucí družstev jsou povinni nahlásit všechny závodníky, kteří nenastoupí k soutěži nejpozději do 15:30hod.

Startovné

Pro závodníky přihlášené MIMO SOUTĚŽ je startovné ve výši 50,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 6.9.2021 do 22:00hod.. Dohlášky po tomto termínu nejsou možné ani na místě!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v  budově stadionu, pořadatel za odložené věci neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 8.9.2021

Čas Disciplíny
16:00 200 m př. Žci výška Žci výška Žcm dálka Žky dálka Žkm
16:10 200 m př. Žky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
16:20 60 m př. Žkm
16:30 60 m př. Žcm
16:40 60 m Žky 60 m Žkm
17:00 60 m Žci 60 m Žcm výška Žky výška Žkm dálka Žci dálka Žcm
17:10 koule 3kg Žky koule 4kg Žci kriket Žcm kriket Žkm
17:20 600 m Žkm
17:25 1500 m Žky 1500 m Žcm 1500 m Žci
17:35 150 m Žky 150 m Žkm
17:55 150 m Žci 150 m Žcm
18:15 4x300 m Žky
18:20 4x300 m Žkm
18:25 4x300 m Žci
18:30 4x300 m Žcm