Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Jihočeského kraje a Prahy

Atletika 512

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

28.09.2021

Místo

Písek (U Papírny 329, Písek)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Miroslav Neuvirt +420 724704993 mneuvirt@atletika.cz
Ředitel závodu Ivan Čuřín +420777816141 predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Michal Rybák Rybak.Michal@seznam.cz
Lékař ČČK Písek
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s.
Výsledky zpracoval Pavel Průša +420605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Startují závodníci kategorie mladšího žactva (ročník narození 2008- 2010).

Soutěže

Mix 8x200m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Za každé krajské družstvo mladších žáků a žákyň startují v každé kategorii v technických disciplinách max. 3 závodníci, v bězích maximálně 4 závodníci a 2 štafety 4 x 60 m, resp. 2 smíšené štafety 8 x 200 m. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování:

Od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé individuální disciplíně. Štafeta 4 x 60 m a smíšená štafeta 8 x 200 m se bodují 10, 8, 6, 4, 2. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě 4 x 60 m v každé kategorii, a jedné štafety na 8 x 200 m. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích, do finále postupují 2 nejlepší žáci/ žákyně z každého kraje. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků.

Postup z rozběhů do finále na 60 m bude stanoven řídícím pracovníkem na technické poradě stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v technických disciplínách 4 pokusy (neplatí pro skok vysoký).

Start smíšené štafety 8 x 200 m je z polovysokého startu od startovní čáry na 800 m v příslušné dráze. Po jedné zatáčce se sbíhá k mantinelu a předávací území pro liché předávky je vymezeno 20 m předávacím územím pro štafetu 4 x 100 m - 1. dráha (kuželem 10 m před a 10 m za startovní čárou pro start na 200 m). Sudé předávky jsou podle území pro 4 x 400 m. Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově stadionu od 09:00 hodin. Případné změny nutno provést do 10.00 hod.

Technická porada se koná v hlavní budově v 09:45 hod. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci. V rámci technické porady budou vydávána startovní čísla.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13.9.2021 do neděle 26.9.2021 do 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čásla budou vydávána v rámci technickké porady.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti na hlavní tribuně stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. K dispozici jsou dále sprchy. Šatny slouží pouze k převlékání. Neodkládejte zde své věci.

Toalety jsou k dispozici na boku hlavní budovy, vchod z parkoviště.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna prostřednictvím ČČK, se sídlem v hlavní budově.

Časový pořad

úterý, 28.9.2021

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm Běh výška Žcm Finále
11:10 4x60 m Žkm Běh
11:25 1000 m Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 600 m Žkm Finále
11:50 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm Finále
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm Běh výška Žkm Finále
12:40 60 m př. Žkm Běh koule 3kg Žcm Finále
13:05 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B dálka Žcm Finále
13:15 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B oštěp 400g Žkm Finále
13:35 150 m Žcm Běh
13:50 150 m Žkm Běh
14:25 8x200m Mix Běh
15:00 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Stravování je možné v hotelu OtavArena či kiosku u protilehlé rovinky.

Parkování

Parkování v omezené míře u hlavní budovy - U Papírny 329, autobusy na parkovací ploše u hotelu OtavArena - Burketova 303.

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálně platných opatření MZČR!

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) diplom a nejlepší tři týmy i pohár a medaile. Vítězové individuálních disciplín v kategorii dívek i chlapců budou odměněni pohárem. a diplomem.