3. kolo KMD staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

05.09.2021

Místo

Stříbro (Palackého 1269)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vladislav Moravec
Hlavní rozhodčí Martin Nedbal
Technický ředitel Alexandr Matulka
Řídící soutěže družstev Josef Pšajdl - žci i žky 728299176 psajdlj@gmail.com
Lékař Andrlová Markéta
Hospodář Bastl Jiří
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Soutěž v hodu kladivem se uskuteční v sektoru za zimním stadionem vedle

víceúčelového hřiště a vstupu do parku. Soutěž proběhne současně pro žákyně i žáky. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru cíle od 9:30hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.8.2021 00:00hod do 3.9.2021 20:00hod.

Výdej startovních čísel

Pro běhy nad 300 metrů budou závodníkům vydávána čísla při prezentaci u dané disciplíny. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místě označeném VÁŽENÍ NÁČINÍ v čase 9:30-10:30

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově stadionu. Šatny budou označeny. Místa jsou určena k převlečení, za odložené věci pořadatel neručí. 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje vrchní rozhodčí spolu s řídícím pracovníkem soutěže.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po ukončení discipliny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna zdravotníkem.

Časový pořad

neděle, 5.9.2021

Čas Disciplíny
09:45 kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:00 Technická porada
11:00 100 m př. Žci tyč Žky tyč Žci dálka Žky oštěp 500g Žky
11:15 100 m př. Žky
11:30 800 m Žci
11:40 800 m Žky
11:55 60 m Žci Běh
12:20 60 m Žky Běh výška Žky dálka Žci koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:45 300 m Žci
13:10 300 m Žky
13:40 60 m Žci Finále výška Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:50 60 m Žky Finále
14:00 3000 m Žci
14:15 1500 m Žky
14:30 150 m Žci disk 1kg Žci
14:50 150 m Žky
15:15 4x60 m Žci
15:30 4x60 m Žky

Stravování

Na stadionu bude zajištěno občerstvení. 

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 15 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘI VSTUPU DO AREÁLU MUSÍ ODEVZDAT VEDOUCÍMU DRUŽSTVA POTVRZENÍ O VÝŠE UVEDENÉM A VEDOUCÍ DRUŽSTVA ODEVZDÁ ZA CELÝ TÝM NA PORADĚ.