3. kolo MPD juniorů a dorostu

šátek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

02.09.2021

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 14000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fischer Radek
Hlavní rozhodčí Ferdinand Bort
Řídící soutěže družstev Jan Ruda, Ondřej Šíp j.ruda@volny.cz, ondras4sip@seznam.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m př., 4x400 m, tyč, trojskok, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m př., 4x400 m, tyč, trojskok, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 400 m př., 4x400 m, tyč, trojskok, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 400 m př., 4x400 m, tyč, trojskok, disk 1,75kg, kladivo 6kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2021 10:00 do 01.9.2021 22:00

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4  

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.  Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

čtvrtek, 2.9.2021

Čas Disciplíny
15:30 tyč Dky tyč Jky trojskok Dci disk 1,75kg Jři kladivo 4kg Jky
16:00 300 m př. Dky
16:15 300 m př. Dci
16:30 400 m př. Jky
16:45 400 m př. Jři trojskok Jři disk 1kg Dky kladivo 5kg Dci
16:50 100 m Dky
17:20 100 m Jky
17:30 100 m Dci
17:50 100 m Jři tyč Dci tyč Jři trojskok Jky kladivo 3kg Dky
18:00 disk 1,5kg Dci
18:10 400 m Dky
18:20 400 m Jky
18:30 400 m Dci
18:45 400 m Jři
19:00 1500 m Dky 1500 m Jky trojskok Dky disk 1kg Jky kladivo 6kg Jři
19:10 1500 m Jři
19:15 1500 m Dci
19:30 4x400 m Dky
19:40 4x400 m Jky
19:50 4x400 m Dci
20:00 4x400 m Jři

Další informace

Jménem Spartak Praha 4  žádám všechny účastníky o důsledné dodržování  opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platného v době konání závodů!