Semifinále "C" MPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletika Jižní Město

Datum

09.09.2021

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Teplý 732700074 l.teply@email.cz
Řídící soutěže družstev Adriana Dvořáková 602200646 adricar@centrum.cz
Lékař Vladimír Grabowský
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2010
ročníky 2010 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Bodování

V semifinálových a finálových kolech se udělují pomocné body za umístění v disciplínách v souladu s ustanovením soutěžního řádu MPD čl. 3. (11 bodů za 1. místo až 1 b. za 10. místo).

Rozsah disciplín, základní výšky, omezení startu

Žáci, Žákyně: 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2 kg (žky), koule 3 kg (žci), kriketový míček, 4x60m (2 žáci+2 žákyně)

Základní výška pro skok vysoký žákyň – 112 cm, pro skok vysoký žáků – 118 cm.

Za družstvo mohou v semifinálových kolech startovat maximálně tři závodníci v disciplíně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.8.2021 do 8.9.2021 do 22:00 hod.

Časový pořad

čtvrtek, 9.9.2021

Čas Disciplíny
16:15 60 m př. Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm
16:20 výška Žkm kriket Žcm
16:30 60 m př. Žcm
16:45 60 m Žkm
17:00 60 m Žcm
17:15 800 m Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm
17:20 800 m Žcm výška Žcm kriket Žkm
17:30 150 m Žkm
17:45 150 m Žcm
18:15 4x60 m Žcm 4x60 m Žkm