Mistrovství ČR veteránů ve vrhačském pětiboji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Rumburk, z.s.

Datum

26.09.2021

Místo

Rumburk (Městský stadion Rumburk)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Rein 722968506
Ředitel závodu Jan Rein
Hlavní rozhodčí Ladislav Kubíček
Technický ředitel Kožíšek Jakub

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1931 - 2001

 

Atletky a atleti ročník narození 1986 a starší. Váhy náčiní podle pětiletých kategorií.

Soutěže

Muži koule 3kg, koule 4kg, koule 5kg, koule 6kg, disk 1kg, disk 1,5kg, disk 1,75kg, disk 2kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, kladivo 5kg, kladivo 6kg, kladivo 7,26kg, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g, břemeno 16kg, vrh. pětiboj
Ženy koule 2kg, koule 3kg, koule 4kg, disk 0,75kg, disk 1kg, kladivo 2kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, oštěp 400g, oštěp 500g, oštěp 600g, břemeno 10kg, vrh. pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v rozhlasovém domku od 8:00 hodin 

Startovné

Pro členy SV ČAS je starovné 200Kč při úhradě a přihlášení do 22. 9. Pozdější přihlášení je možné za dvojnásobné startovné.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1. 9. do 22. 9. 2021.

Přihlášky na atletila.cz, po uzávěrce 22. 9. na e-mail info@acrumburk.cz. Informace na telefonu +420 722 968 506.

Zahraniční závodníci na e-mail info@acrumburk.cz.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9.00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze za přítomnosti rozhodčího v danném sektoru.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve fotbalových kabinách, slouží pouze jako přeblékárna. Věci si zde nenechávejte, pořadatel za věci v šatně neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozhlasovém domku.
Rozdělení do skupin bude uvedeno ve startovních listinách.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a vrchník danné disciplíny.

Časový pořad

neděle, 26.9.2021

Čas Disciplíny
09:50 vrh. pětiboj M vrh. pětiboj Ž
10:00 kladivo 5kg M kladivo 6kg M kladivo 7,26kg M
11:00 kladivo 2kg Ž kladivo 3kg M kladivo 3kg Ž kladivo 4kg M kladivo 4kg Ž
12:00 koule 2kg Ž koule 3kg Ž koule 3kg M koule 4kg M
12:01 koule 4kg Ž koule 5kg M koule 6kg M
13:00 disk 1,5kg M disk 1,75kg M disk 2kg M
13:01 disk 0,75kg Ž disk 1kg M disk 1kg Ž
14:00 oštěp 400g Ž oštěp 500g Ž oštěp 600g Ž
14:01 oštěp 600g M oštěp 700g M oštěp 800g M
15:00 břemeno 10kg Ž
16:00 břemeno 16kg M
17:30 Slavnostní vyhlášení, předávání medailí MČR

Stravování

Je možné v restauraci Střelnice - v sousedství stadionu.

Možnosti ubytování


Resort Dymník

Adresa Resort Dymník, Výletní 775 408 01 Rumburk
Web https://www.dymnik.cz
Telefon +420 773 333 242
Email recepce@dymnik.cz
Poznámka


Hotel Lužan

Adresa Lužické náměstí 212 408 01 Rumburk
Web www.hotelluzan.cz
Telefon +420 602 111 777
Email info@hotelluzan.cz
Poznámka GPS: 50°57'3.103"N, 14°33'31.053"E


Penzion U parku

Adresa Tř. 9. května 53 Rumburk 408 01
Web https://www.penzion-u-parku.cz/kontakt/
Telefon +420 412 397 005
Email penzionuparku@centrum.cz
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu stadionu, příjezd z ulice Na výsluní, nebo u domu kultury.