3. kolo krajského přeboru družstev a jednotlivců Královéhradeckého kraje staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dvůr Králové n/L,z.s.

Datum

04.09.2021

Místo

Dvůr Králové nad Labem (Atletický stadion Pod Hankovým domem, Dvůr Králové nad Labem (Wolkerovo náb.137))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Pospíšil 732777160 josefpospa@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Václav Bartoška
Řídící soutěže družstev Jaroslav Němec 723255354 6712.jn@seznam.cz
Výsledky zpracoval Jaroslav Němec 723255354 6712.jn@seznam.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěž se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže v běhu na 60 m, 200 m př, 3000 m žáci, chůze na 3000 m, 4 x 60 m a disk jsou zároveň přeborem jednotlivců.

Základní výška ve skoku vysokém žáků 130 cm a žákyň 125 cm.

Pro povolení startu odevzdá vedoucí družstva čestné prohlášení (za celé družstvo) o testování na covid-19 - NUTNO DODRŽET!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin a následně v průběhu závodu ve stanu v prostoru cíle.

Startovné

Oddíly startující v soutěží družstev neplatí na místě startovné.

Za každý start mimo soutěž se platí startovné 50,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8.2021 do čtvrtka 2.9.2021 do 23:59.

Starty mimo soutěž se přes webové stránky ČAS podat pouze po předchozí domluvě s řídícím soutěže.

Ve vyjímečných případech (vyjímky dle soutěžního řádu) a starty mimo bodování lze podat příhlášku e-mailem na 6712.jn@seznam.cz.

Výdej startovních čísel

Budou zajištěna pouze pro dlouhé běhy a chůzi.

Kontrola náčiní

Vážení náčiní bude probíhat v kanceláři atletiky v tribuně od 8:45 do 9:45.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Bude zajištěna zdravotníkem se stanovištěm v prostoru tribuny.

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
09:00 Porada vedoucích družstev
09:30 dálka Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále chůze 3000m Žci Finále chůze 3000m Žky Finále
10:00 60 m Žky Rozběh výška Žky Finále
10:20 60 m Žci Rozběh
10:45 200 m př. Žky Běh disk 1kg Žci Finále
11:00 200 m př. Žci Běh dálka Žky Finále
11:15 60 m Žky Finále
11:25 60 m Žci Finále
11:35 3000 m Žci Finále
11:45 výška Žci Finále koule 3kg Žky Finále
11:50 300 m Žky Běh
12:10 300 m Žci Běh
12:25 800 m Žky Běh
12:40 800 m Žci Běh
12:55 150 m Žky Běh
13:00 koule 4kg Žci Finále
13:15 150 m Žci Běh
13:30 4x60 m Žky Běh
13:45 4x60 m Žci Běh
14:15 Vyhlášení přeborů jednotlivců a družstev

Stravování

Občerstvení bude možné ve stánku v prostoru tribuny od 9:30 hodin.

Další informace

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

 

 

50055_khk