Mistrovství Jihomoravského kraje družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Datum

16.09.2021

Místo

Břeclav (Veslařská 2753/1a, Břeclav )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lánský Bořivoj
Hlavní rozhodčí Jiří Petrjanoš
Řídící soutěže družstev Dvořák Jan /hoši/, Chlumecký Zbyněk /dívky/
Časomíru zajišťuje Vymyslický Tomáš
Výsledky zpracoval Chlumecký Zbyněk

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a soutěžního řádu Jmk družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v rozhlasové kabině od 13.30 hodin, škrty se provedou do 14.15. Zde proběhne i ve 14.30 porada vedoucích družstev.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.9.do 15.9.2021 do  18.00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u beachvolejbalových kurtů. Šatny slouží pouze k převlečení, za odležené věci pořadatel neručí

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

čtvrtek, 16.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žkm Běh 1 výška Žcm Finále 1 dálka Žkm Finále 1 koule 2kg Žkm Finále 1 kriket Žcm Finále 1
15:10 60 m př. Žcm Běh 1
15:20 60 m Žkm Rozběh 1
15:30 60 m Žcm Rozběh 1
15:50 800 m Žkm Běh 1 koule 3kg Žcm Finále 1 kriket Žkm Finále 1
16:00 800 m Žcm Běh 1
16:10 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B
16:20 60 m Žcm Finále B 60 m Žcm Finále A výška Žkm Finále 1 dálka Žcm Finále 1
16:30 300 m Žkm Běh 1
16:40 300 m Žcm Běh 1
16:50 oštěp 400g Žkm Finále 1 oštěp 500g Žcm Finále 1
17:00 1500 m Žcm Finále 1
17:20 150 m Žkm Běh 1
17:30 150 m Žcm Běh 1
17:50 4x60 m Žkm Běh 1
18:00 4x60 m Žcm Běh 1