Mistrovství Plzeňského kraje předžactva

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

26.09.2021

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Pavel
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011

Mistrovství je uzavřený závod pouze pro závodníky/-ce/ Plzeňského kraje.

Start mladších ročníků /2014 a mladší/ je nepřípustný!

Startovat mohou pouze registrovaní atleti. 

Závodníci/ce mohou startovat pouze ve třech disciplínách (3 individuálních nebo 2 individuálních + štafeta).

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Žáci 150 m, koule 4kg
Ml. žáci 150 m, koule 3kg
Ml. žákyně 150 m, koule 2kg
Žákyně 150 m, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Běhy na 60m a 60m př. budou startovány z polovysokého startu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu 26.9. ve spodní části tribuny od 11.30 hodin do ukončení závodů /vchod z vnějšku tribuny proti cíli/.

Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 11.30 do 12.30 hodin v závodní kanceláři. Zde se budou přijímat omluvy-odhlášky závodníků/-ic/, tj. nenastoupené starty-škrty a to až do ukončení prezentace do 12.30 hodin.

Startovné

Startovné bude 50,- Kč za každou přihlášeno disciplínu a rovněž tak za štafetu.

Bude muset být uhrazeno do ukončení prezentace, tj. do 10.00 hodin za celý oddíl-klub.

Startovné se bude hradit hospodáři závodu po odprezentování, tj. po odhláškách-škrtech pouze za přítomné a startující závodníky/-ce/.

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.

V případě přihlášky jiným způsobem (emailem, na místě, ...) činí startovné 1000,- Kč za každou přihlášenou disciplínu (netýká se štafet). Tato částka připadá pořadateli.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.9.2021 do 23.9.2021 do 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

neděle, 26.9.2021

Čas Disciplíny
12:00 150 m Žci Běh 150 m Žky Běh 150 m Žcm Běh 150 m Žkm Běh
12:15 koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci
13:00 60 m EleZm Rozběh dálka EleHm kriket EleZm
13:20 60 m EleZ Rozběh
13:40 60 m EleHm Rozběh
14:00 60 m EleH Rozběh
14:10 dálka EleH kriket EleZ
14:20 60 m př. EleZm Běh
14:30 60 m př. EleZ Běh
14:40 60 m př. EleHm Běh
14:50 60 m př. EleH Běh
15:10 60 m EleZm Finále
15:15 60 m EleZ Finále
15:20 60 m EleHm Finále dálka EleZm kriket EleHm
15:25 60 m EleH Finále
15:40 600 m EleZm Běh
15:55 600 m EleZ Běh
16:10 600 m EleHm Běh
16:25 600 m EleH Běh
16:30 dálka EleZ kriket EleH
16:40 150 m EleZm Běh
16:55 150 m EleZ Běh
17:10 150 m EleHm Běh
17:25 150 m EleH Běh
17:40 smíšené štafety 4x200 m EleZm, EleHm
18:00 smíšené štafety 4x200 m EleZ, EleH

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v kavárně Bomba v areálu stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu stadionu

letak
paticka