Finále krajského přeboru družstev mladšího žactva - Stč kraj

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Olympia Kutná Hora z.s.

Datum

25.09.2021

Místo

Kutná Hora (Střelecká 617)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Vondra 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Karel Ptáček 773800491 ptacekkarel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Jana Červenková
Hlasatel Mgr. Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Časomíru zajišťuje SKP Olympia Kutná Hora
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závody se konají v souladu s opatřeními Vlady ČR - každé družstvo předloží při prezentaci vysílajícím oddílem orazítkovaný a podepsaný jmenný seznam všech zúčastněných účastníků své výpravy (atleti, trenéři) s ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM,  že účastníci akce buď:

a )mají negativní test na covid-19 (PCR ne starší 7 dnů, antigenní  ne starší 72 hod.)

b) potvrzení o očkování ( min. 22 dnů po první dávce)

c) potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech

d )čestné prohlášení zákonného zástupce  ( o jednom z předcházejících bodů)

 

Závodníci, závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 1000 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 9:00 hodin. Do 9:20 si vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam přeběžných přihlášek a provedou POUZE ŠKRTY závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí zpět do kanceláře nejdéle v 8:35 hod. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.9.2021  8:00  do  čtvrtka 23.9.2021 22:00 hod.

Štafety se přihlašují na místě do 12:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově vomezeném počtu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba  zajištěna, bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 25.9.2021

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 1000 m Žkm Běh
11:30 1000 m Žcm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 oštěp 500g Žcm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:10 150 m Žkm Běh
12:30 150 m Žcm Běh
12:40 oštěp 400g Žkm Finále
12:55 4x60 m Žkm Běh
13:10 4x60 m Žcm Běh
13:30 4x300 m Žkm Běh
13:45 4x300 m Žcm Běh
14:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Zajištěno  v bufetu na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno  na přilehlých parkovištích.