Krajský přebor jednotlivců Stč kraje - mladší žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Olympia Kutná Hora z.s.

Datum

02.10.2021

Místo

Kutná Hora (Střelecká 617)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Vondra 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Karel Ptáček 773800491 ptacekkarel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Jana Červenková
Hlasatel Mgr. Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Časomíru zajišťuje SKP Olympia Kutná Hora
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závody se konají v souladu s opatřeními Vlady ČR - každé družstvo předloží při prezentaci vysílajícím oddílem orazítkovaný a podepsaný jmenný seznam všech zúčastněných účastníků své výpravy (atleti, trenéři) s ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM,  že účastníci akce buď:

a )mají negativní test na covid-19 (PCR ne starší 7 dnů, antigenní  ne starší 72 hod.)

b) potvrzení o očkování ( min. 22 dnů po první dávce)

c) potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech

d )čestné prohlášení zákonného zástupce  ( o jednom z předcházejících bodů)

 

Závodníci, závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují pouze závodníci a závodnice Středočeského kraje, starty mimo soutěž nebudou povoleny, start jiných kategorií není přípustný.

Závodník může startovat maximálně ve třech disciplinách (včetně štafet), smí startovat pouze v jednom běhu na 800m a delším

Při větším počtu přihlášených bude proveden výběr. Nevybraní závodníci budou uvedeni v pátek 1.10.2021 na stránkách ČAS

Masximální počty startujícíh: 60m - 40, ostatní běhy 30, technické discipliny  25

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 9:00 hodin. Do 9:20 si vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam přeběžných přihlášek a provedou POUZE ŠKRTY závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí zpět do kanceláře nejdéle v 8:35 hod. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.9.2021  9:00  do  čtvrtka 30.9.2021 20:00 hod.

Štafety se přihlašují na místě do 12:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově vomezeném počtu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závou

Zdravotní služba

Zdravotní služba  zajištěna, bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 2.10.2021

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 800 m Žkm Finále
11:30 800 m Žcm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 oštěp 500g Žcm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:10 300 m Žkm Finále
12:30 300 m Žcm Finále
12:40 oštěp 400g Žkm Finále
12:55 1500 m Žkm Finále
13:10 1500 m Žcm Finále
13:25 150 m Žkm Finále
13:45 150 m Žcm Finále
14:05 4x60 m Žkm Finále
14:15 4x60 m Žcm Finále
14:30 4x300 m Žkm Finále
14:40 4x300 m Žcm Finále

Stravování

Zajištěno  v bufetu na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno  na přilehlých parkovištích.