Krajský přebor jednotlivců mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

11.09.2021

Místo

Liberec (Sport Park Liberec - Jeronýmova ulice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vít Zákoucký
Ředitel závodu Karel Šebelka
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař Jana Veverková 607550245
Časomíru zajišťuje František Párys
Výsledky zpracoval Lenka Landová 722738090 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Start je umožněn i nejmladšímu žactvu - ročník narození 2010 - pouze ve štafetách (max 2 závodníci ve štafetě) 

V rámci KPJ mladšího žactva proběhne VLOŽENÝ ZÁVOD na 200 m př. STARŠÍHO ŽACTVA.

Soutěže

Žáci 200 m př.
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket
Žákyně 200 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Vedoucí z každého oddílu předloží při prezentaci podepsané hromadné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že účastníci akce splňují aktuální hygienické podmínky pro účast v soutěži. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 8:45 hodin. 

Startovné

Startovné 70,- Kč za start

Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.9. 11:00 do 10.9. 20:00 hodin.  

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých sektorech.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici na tribuně, slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za případné ztráty. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotnického dozoru je v cílovém prostoru nebo na tribuně.

Časový pořad

sobota, 11.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 4x60 m Žcm Finále kriket Žkm
10:20 4x60 m Žkm Finále
10:40 800 m Žcm Finále výška Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm
10:50 800 m Žkm Finále
11:00 60 m Žcm Rozběh kriket Žcm
11:20 60 m Žkm Rozběh
11:40 60 m př. Žcm
11:50 60 m př. Žkm
12:00 výška Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
12:10 60 m Žcm Finále
12:20 60 m Žkm Finále
12:35 200 m př. Žky
12:40 200 m př. Žci
12:50 150 m Žcm Finále oštěp 500g Žcm
13:05 150 m Žkm Finále

Stravování

Občerstvení lze zakoupit v restauraci Stadion.

Další informace

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ.