Finále KPD nejmladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

03.10.2021

Místo

Liberec (Atletický stadion SPORT PARK Liberec Horní Růžodol, Liberec 7)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Vít Zákoucký 728239500
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže družstev Karel Šebelka 728712692 karelsebelka@seznam.cz
Hlasatel Karel Šebelka
Lékař Petr Jenka 603203105
Časomíru zajišťuje František Párys
Výsledky zpracoval Lenka Landová 722738090 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, 4x200 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 50 m, 4x200 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Jednotliví závodníci startují ve štafetě 4 x 200 m a v trojboji:

50 m
skok do dálky
hod míčkem

 

Jednotlivým družstvům bude přidělena skupina (tvoří ji 2 oddíly), se kterou budou absolvovat soutěže ve skoku a hodu.

Pro sprint na 50 m budou nalosovány běhy namíchaně, startující budou do běhu zařazeny dle zápisů. 

Štafety poběží nasazeny podle pořadí družstev v soutěži. Je potřeba určit štafetu A a štafetu B oddílu. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v kamerovém domku na tribuně.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.9. do 1.10. do 18:00 hodin

Neregistrované žactvo emailem na atletika.lib@volny.cz do 1.10. do 18:00 hodin

Jednotlivé závodníky přihlaste do jednotlivých disciplín trojboje : tzn. do běhu na 50 m, do skoku dalekého, do hodu míčkem, a také do štafety 4 x 200 m.

Závodníky z nominovaného družstva uveďte do soutěže, závodníky na pozici v družstvu 9 a 10 (náhradníci) uveďte jako "MS" (mimo soutěž).
V případě potřeby, např. pro zranění lze závodníka z (MS) přemístit do závodního družstva po dohodě s řídícim soutěže. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: přilehlých prostorách.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně stadionu, a to pro závodníky a závodnice. Dále je možnost využít šatny pod studiem A- Styl. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou dle možností průběžně vyhlašovány a vyvěšovány. 

Oficiální konečné výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. 

Vyhlášení vítězů proběhne po sečtení a kontrole výsledků. 

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotního dozoru je v cílovém prostoru v automobilu VZS.

Časový pořad

neděle, 3.10.2021

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleZ Běh 1 dálka EleH 1
10:20 dálka EleZ 1
10:30 50 m EleH Běh 1 dálka EleH 2 kriket EleZ 3 kriket EleH 5
10:50 dálka EleZ 2
10:55 kriket EleZ 4 kriket EleH 1
11:00 dálka EleH 3
11:20 dálka EleZ 3 kriket EleZ 5 kriket EleH 2
11:30 dálka EleH 4
11:45 kriket EleZ 1 kriket EleH 3
11:50 dálka EleZ 4
12:00 dálka EleH 5
12:10 kriket EleZ 2 kriket EleH 4
12:20 dálka EleZ 5
12:40 4x200 m EleH Běh 1
13:00 4x200 m EleZ Běh 1
13:45 vyhlášení vítězů

Stravování

Lze použít restauračních a bufetových zařízení v areálu a v jeho nejbliším okolí.

Další informace

PROSÍME VŠECHNY O DODRŽOVÁNÍ AKTUALNÍCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ