Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

28.09.2021

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Rein 722968506 honzarein@seznam.cz
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Řídící soutěže družstev Martin Mikula
Hlasatel Petr Mikula
Lékař Olga Blechová
Vedoucí ceremonielu Eva Mikulová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Zúčastněné kraje: Hradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký.

Soutěže

Mix 8x200m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Startují závodníci kategorie mladšího žactva (ročník narození 2008- 2010).

Za každé krajské družstvo mladších žáků a žákyň startují v každé kategorii v bězích max. 4 závodníci, v technických disciplínách max. 3 závodníci a 2 štafety 4 x 60 m, resp.2 smíšené štafety 8 x 200 m. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování:

Od 1. místa 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé individuální disciplíně. Štafeta 4 x 60 m a smíšená štafeta 8 x 200 m se bodují 8, 6, 4, 2. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě 4 x 60 m v každé kategorii. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků.

Postup z rozběhů do finále na 60 m bude stanoven řídícím pracovníkem na technické poradě stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Start smíšené štafety 8 x 200 m je z polovysokého startu od startovní čáry na 800 m v příslušné dráze. Po jedné zatáčce se sbíhá k mantinelu a předávací území pro liché předávky je vymezeno 20 m předávacím územím pro štafetu 4 x 100 m - 1. dráha (kuželem 10 m před a 10 m za startovní čárou pro start na 200 m). Sudé předávky jsou podle území pro 4 x 400 m. Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 9:30 hodin.

Technická porada proběhne v 10:00 hod. v zasedací místnosti v 1. poschodí přístavby atletické haly. Vedoucí družstev zde obdrží dvakrát výpis své přihlášky, které opraví. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci.

V rámci technické porady budou vydávána startovní čísla.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13. září do pondělí  27. září 2021 do 16:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící pracovník.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

úterý, 28.9.2021

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm
11:10 4x60 m Žkm výška Žcm
11:25 1000 m Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm
11:40 600 m Žkm
11:50 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm výška Žkm
12:40 60 m př. Žkm koule 3kg Žcm
13:05 60 m Žcm Finále dálka Žcm
13:15 60 m Žkm Finále oštěp 400g Žkm
13:35 150 m Žcm
13:50 150 m Žkm
14:25 8x200m Mix
15:00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Stravování

Je možné ve stánku, který bude otevřen v prostoru sportovního areálu.

Další informace

Soutěž se koná na základě aktuálních protiepidemických opatření a všichni účastníci (závodníci, trenéři, doprovod, rozhodčí a pořadatelé) musí splnit stanovené podmínky pro účast na hromadných akcích.Po příchodu prosíme o vyplnění Čestného prohlášení ke covidu. Formulář obdržíte při technické poradě.

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) diplom a nejlepší tři týmy i pohár a medaile. Vítězové individuálních disciplín v kategorii dívek i chlapců budou odměněni pohárem. a diplomem.