Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

28.09.2021

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Novotný Robert 603 948 958 robert.novotny27@seznam.cz
Technický delegát Hříb Jakub 608 004 177 atletika-holesov@seznam.cz
Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Lékař ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval Radek Kopecký

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1922 - 2020

Ml. žáci ročníky 2008 - 2010
Ml. žákyně ročníky 2008 - 2010
Mix ročníky 2008 - 2010

Zúčastněné kraje: Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský a kraj Vysočina

Soutěže

Mix 8x200m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Soutěž se koná na základě aktuálních protiepidemických opatření a všichni účastníci (závodníci, trenéři, doprovod, rozhodčí a pořadatelé) musí splnit stanovené podmínky pro účast na hromadných akcích.

Soutěžní řád soutěže:
Startují závodníci kategorie mladšího žactva (ročník narození 2008- 2010).
Za každé krajské družstvo mladších žáků a žákyň startují v každé kategorii v bězích max. 4 závodníci, v technických disciplínách max. 3 závodníci a 2 štafety 4 x 60 m, resp.2 smíšené štafety 8 x 200 m. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a 1 štafetě.. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování:
Od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé individuální disciplíně. Štafeta 4 x 60 m a smíšená štafeta 8 x 200 m se bodují 10, 8, 6, 4, 2. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.
Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě 4 x 60 m v každé kategorii. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků.

Technická ustanovení:
Postup z rozběhů do finále na 60 m bude stanoven řídícím pracovníkem na technické poradě stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Start smíšené štafety 8 x 200 m je z polovysokého startu od startovní čáry na 800 m v příslušné dráze. Po jedné zatáčce se sbíhá k mantinelu a předávací území pro liché předávky je vymezeno 20 m předávacím územím pro štafetu 4 x 100 m - 1. dráha (kuželem 10 m před a 10 m za startovní čárou pro start na 200 m). Sudé předávky jsou podle území pro 4 x 400 m. Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9.00 hod v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. Případné změny nutno provést do 10.00 hod.

Technická porada:
Technická porada se koná v 09:30 v klubovně v 1. patře atletické haly. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci. V rámci technické porady budou vydávána startovní čísla.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13. září do neděle 26. září 2021 do 23:59 hod.

Výdej startovních čísel

Budou vydávány v rámci technické porady. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší vrhačské louce nebo v atletické hale. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži v prostoru za cílem. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny jsou veřejné a slouží pouze k převlečení a sprchování. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem vedle hlavní tribuny a také poběží online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český Červený Kříž a bude mít stanoviště na začátku hlavní tribuny u cíle. Označen bude vlajkou červeného kříže. 

Časový pořad

úterý, 28.9.2021

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm Finále výška Žcm
11:10 4x60 m Žkm Finále
11:25 1000 m Žcm Finále dálka Žkm koule 2kg Žkm
11:40 600 m Žkm Finále
11:50 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm Finále výška Žkm
12:40 60 m př. Žkm Finále koule 3kg Žcm
13:05 60 m Žcm Finále dálka Žcm
13:15 60 m Žkm Finále oštěp 400g Žkm
13:35 150 m Žcm Finále
13:50 150 m Žkm Finále
14:25 8x200m Mix Finále
15:00 Slavnostní vyhlášení

Parkování

Pro autobusy hromadných výprav bude přístupné parkoviště přímo v areálu stadionu. 
Pro osobní automobily vedlejší parkoviště TJ Sokol Olomouc. 

Další informace

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) diplom a nejlepší tři týmy i pohár a medaile. Vítězové individuálních disciplín v kategorii dívek i chlapců budou odměněni pohárem. a diplomem.