12. Atletická neděle

logo AP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

19.09.2021

Místo

Prachatice (Městský stadion Prachatice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz
Výsledky zpracoval Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz

Startují

ročníky 1921 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1921 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011

Startují: závodů se mohou zúčastnit registrovaní závodníci, závodů štafet dětí s rodiči i sportovní veřejnost, od ročníku narození 2016. Závodníci budou do jednotlivých disciplín nasazováni podle věkových kategorií. Startující registrovaní závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají jejich mateřské oddíly/kluby. Od neregistrovaných závodnic a závodníků nebude lékařská prohlídka vyžadována - za děti a mládež zodpovídají zákonní zástupci, případně pedagogický nebo trenérský dozor, dospělé závodnice a závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Soutěže

Dorostenci 200 m, 300 m př., 4-3-2-1, výška
Dorostenky 200 m, 300 m př., 4-3-2-1, výška
Atletická přípravka-hoši 150 m, 4x60 m, výška
Atletická minipřípravka-hoši 150 m, 4x60 m, výška
Atletická přípravka-dívky 150 m, 4x60 m, výška
Atletická minipřípravka-dívky 150 m, 4x60 m, výška
Muži 200 m, 300 m př., 4-3-2-1, výška
Ženy 200 m, 300 m př., 4-3-2-1, výška
Žáci 150 m, 200 m př., 4-3-2-1, výška
Ml. žáci 150 m, 60 m př., 4-3-2-1, výška
Ml. žákyně 150 m, 60 m př., 4-3-2-1, výška
Žákyně 150 m, 200 m př., 4-3-2-1, výška

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Skok vysoký v kategorii přípravek a minipřípravek je z místa, odraz snožmo, doskok na nohy do doskočiště na dálku. Zvyšování po 5, 3 cm, pokusy dle pravidel pro skok vysoký.

Štafeta 400-300-200-100 m, startuje se v drahách, seběh po 100 m.

Vzhledem k současným vládním nařízením a omezením si pořadatel vyhrazuje právo přizpůsobit podmínky konání závodů těmto omezením. Toto přizpůsobení bude vycházet z podmínek platných ke dni konání závodů. Současně žádáme všechny účastníky, aby tato omezení respektovali a dodržovali. Děkujeme za pochopení.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 13:00 hodin v neděli 19.09.2021

Startovné

30 Kč za každou disciplínu, 30 Kč za jednu štafetu; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově (počet startů x 30 Kč, maximálně tedy 90 Kč za osobu vyjma štafet). Členové pořadatelského klubu startují zdarma. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly/kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky ČAS www.atletika.cz, ostatní elektronicky na e-mail atletickanedele@topi.cz nejpozději do pátku 17.09.2021 20:00 hodin. Každý účastník může startovat nejvýše ve třech individuálních disciplínách. Závod štafet  – přihlášky na místě 13:00-15:00.

Šatny

Pokud to legislativní opatření povolí, budou zajištěny v objektu sportovní haly v areálu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel NERUČÍ! Stejná situace je i s otevřením veřejných WC v areálu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 19.9.2021

Čas Disciplíny
14:00 60 m př. Žcm Běh 60 m př. Žkm Běh výška EleH Finále výška EleZ Finále výška EleHm Finále výška EleZm Finále
14:30 200 m př. Žci Běh 200 m př. Žky Běh
14:50 300 m př. Dci Běh 300 m př. M Běh 300 m př. Dky Běh 300 m př. Ž Běh výška Žcm Finále výška Žci Finále výška Dci Finále výška M Finále
15:15 150 m EleHm Běh 150 m EleH Běh 150 m EleZm Běh 150 m EleZ Běh 150 m Žcm Běh 150 m Žkm Běh 150 m Žci Běh 150 m Žky Běh
15:30 výška Žkm Finále výška Žky Finále výška Dky Finále výška Ž Finále
15:45 200 m Dci Běh 200 m Dky Běh 200 m M Běh 200 m Ž Běh
16:15 4x60 m EleH Běh 4x60 m EleHm Běh 4x60 m EleZ Běh 4x60 m EleZm Běh
16:40 4-3-2-1 Žcm Běh 4-3-2-1 Žkm Běh 4-3-2-1 Žci Běh 4-3-2-1 Žky Běh 4-3-2-1 Dci Běh 4-3-2-1 Dky Běh 4-3-2-1 M Běh 4-3-2-1 Ž Běh

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem.