Krajský přebor jednotlivců mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

15.09.2021

Místo

Prostějov (šk. stadion RG a ZŠ města Prostějova)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí Mgr. Darina Světlíková
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval AK Olomouc

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílové buňce  od 13.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.9.2021, 00:00 do 14.9.2021, 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

studenti SZŠ

Časový pořad

středa, 15.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 4x60 m Žkm kriket Žcm
15:10 4x60 m Žcm výška Žkm koule 3kg Žcm
15:25 60 m Žkm
15:40 60 m Žcm dálka Žcm kriket Žkm
16:00 60 m př. Žkm
16:10 60 m př. Žcm výška Žcm koule 2kg Žkm
16:25 1000 m Žcm oštěp 500g Žcm
16:45 600 m Žkm dálka Žkm
17:00 300 m Žkm oštěp 400g Žkm
17:15 300 m Žcm
17:35 150 m Žkm
17:55 150 m Žcm

Stravování

za cílem bude k dispozici bufet se základním sortimentem

Další informace

Závod proběhne jako jeden z nominačních závodů na Mezikrajové utkání mladšího žactva 28.9.2021 v Olomouci.

Závody proběhnou v souladu s aktuálně platnými hygienickými předpisy a vládními nařízeními.

Pořadatel bude vyžadovat od každého účastníka čestné prohlášení o očkování, testování nebo prodělání onemocnění Covid 19.

Čestné prohlášení