Velká cena města Prostějova v běhu na 110 m překážek a hodu oštěpem

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

19.09.2021

Místo

Prostějov (školní stadion RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí Mgr. Darina Světlíková
Hlasatel Milan Čečman
Lékař SZŠ
Hospodář David Šustr
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 1931 - 2009
ročníky 1931 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Muži 110 m př., oštěp 800g
Ženy oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 12:30 hodin 

Startovné

se neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.9.2021, 00:00 do 18.9.2021, 20:00

Atletické přípravky na odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28CKEFhy9XdicCtBWSV5Mcrtd---TCae-95PxntnfPAGY4g/viewform?usp=pp_url

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

neděle, 19.9.2021

Čas Disciplíny
14:00 míček přípravky
14:30 dálka přípravky
15:00 60 přípravky
15:30 oštěp 600g Ž oštěp 800g M
16:00 110 m př. M

Stravování

V areálu hřiště bude k dispozici pojízdné občerstvení RULLIS CAFE

Další informace

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

Nejvýše 2000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření

Organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

OPATŘENÍ

Osoby, které se účastní akce se zavazují že jsou schopni se na vyžádání prokázat ,že splňují jednu z podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.