Krajský přebor jednotlivců a 2. kolo KP družstev Zlínského kraje mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště

Datum

14.09.2021

Místo

Uherské Hradiště (Stonky 860, Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Horák Jan 728312664
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Řídící soutěže družstev J. Kadla ml., M. Janiš
Hlasatel Ressler Ivan
Lékař Mojžíšová Viera
Časomíru zajišťuje Michalík Jiří
Výsledky zpracoval Kuntová Kateřina

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Soutěže v hodu míčkem se nezapočítávají do soutěže družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v  tribuně v prostoru cíle od 14 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.9.2021 do  neděle 12.9.2021 22:00 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 14.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žcm Rozběh výška Žcm dálka Žkm oštěp 400g Žkm Finále kriket Žcm Finále
15:15 60 m př. Žkm Rozběh
15:30 60 m Žcm Rozběh
15:45 60 m Žkm Rozběh
16:00 1500 m Žcm Finále oštěp 500g Žcm Finále kriket Žkm Finále
16:10 1500 m Žkm Finále
16:15 výška Žkm Finále
16:20 60 m Žcm Finále
16:30 60 m Žkm Finále
16:40 300 m Žcm Finále
16:45 dálka Žcm Finále
16:55 300 m Žkm Finále
17:00 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
17:10 150 m Žcm Finále
17:25 150 m Žkm Finále
17:50 4x60 m Žcm Finále
18:00 4x60 m Žkm Finále
18:10 vyhlášení výsledků