Otevřené závody ve skoku o tyči a hodu diskem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Holešov, z.s.

Datum

21.09.2021

Místo

Holešov (Partyzánská ulice - vedle koupaliště)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Hřib
Hlavní rozhodčí Jakub Hřib
Výsledky zpracoval Jakub Hřib

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenky tyč
Juniorky tyč, disk 1kg
Junioři tyč
Žáci tyč, disk 1kg
Ml. žáci tyč, disk 0,75kg
Ml. žákyně tyč, disk 0,75kg
Žákyně tyč, disk 0,75kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.9. do 20.9.2021 do 20 hod.

Časový pořad

úterý, 21.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 tyč Žci Finále tyč Žcm Finále tyč Žky Finále tyč Žkm Finále
15:30 disk 0,75kg Žcm Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 0,75kg Žkm Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg Jky Finále
16:00 tyč Jři Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále