Přebor Prahy mladšího žactva ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Radotín Praha, SK Aktis

Datum

10.10.2021

Místo

Praha - Vokovice (José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová 607 853 603 weberova@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu Radek Bártl skaktis@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Petr Dubský
Časomíru zajišťuje Vladimír Hojka

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Startují všichni přihlášení mladší žáci a žákyně z pražských klubů. Start závodníků z jiných krajů není povolen.

Rozdělení do skupin a Časový pořad budou zveřejněny nejpozději v pátek 8.10.

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Startovné činí 150 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů.

Startovné bude oddílům fakturováno. V případě preferování platby v hotovsti na místě toto oznamte prosím pořadateli na email: skaktis@seznam.cz Platba v hotovosti je přijímána za celý oddíl.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do 6.10.2021 do 23:59.

PŘIHLAŠOVÁNÍ KONČÍ 6.10.!!!!

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Startovní listiny


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivýchskupin, běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Startovní listiny budou vyvěšeny na stránkách PAS a ČAS nejpozději v pátek 8.10.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 10.10.2021

Čas Disciplíny
08:30 pětiboj Žkm
09:00 pětiboj Žcm

Další informace

Upozornění technického delegáta. Skok daleký pro obě kategorie bude ze 3m prkna!