Karlovarské kontrolní závody

logo_triatlet - kopie

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TRIATLET Karlovy Vary z.s.

Datum

22.09.2021

Místo

Karlovy Vary (Západní ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lucie Markusková 734321414 l.markuskova@triatletkv.cz
Hlavní rozhodčí Oldřich Dvořák
Lékař Neckářová Evelina
Časomíru zajišťuje Tomáš Vojtěch - Triatlet Karlovy Vary
Výsledky zpracoval Tanya Slabová - Triatlet Karlovy Vary

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

V kategorii mladšího žactva mohou startovat i ročníky 2010 -2011 v max. počtu 5 chlapců a 5 dívek z klubu. Všichni startují ve sprintech ze startovních bloků.

Kategorie mohou být v bězích sloučeny dle počtu přihlášených závodníků a jejich výkonů.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 100 m, 300 m, 1000 m, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje závodní kancelář po dohodě s TD či ŘZ.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16:00 hodin v prostoru cíle. 

Startovné za celý klub se hradí hromadně v cíli před startem 1. disciplíny.

Startovné

50 Kč / závodník - startovné za celý klub se hradí hromadně v cíli v 16,00 hodin.

Triatlet K. Vary neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 20.9.2021 do 22:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve velmi omezené míře. Pořadatel za ztráty neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní budově.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 22.9.2021

Čas Disciplíny
16:00 prezentace výprav, závodníků
16:30 60 m M Běh
16:40 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh
16:45 oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
16:50 60 m Ž Běh
17:00 60 m Žky Běh 60 m Žkm Běh
17:20 100 m M Běh
17:30 100 m Žci Běh 100 m Žcm Běh
17:40 100 m Ž Běh
17:50 100 m Žky Běh 100 m Žkm Běh
18:00 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále koule 3kg Dky Finále koule 3kg Žky Finále koule 4kg Žci Finále koule 4kg Ž Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
18:15 1000 m M Běh 1000 m Žcm Běh 1000 m Žci Běh
18:25 1000 m Ž Běh 1000 m Žky Běh 1000 m Žkm Běh
18:40 300 m M Běh 300 m Žci Běh 300 m Žcm Běh
18:55 300 m Ž Běh 300 m Žky Běh 300 m Žkm Běh

Další informace

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat.