Velká cena Bohumína

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Bohumín a TJ Sokol Opava

Datum

06.10.2021

Místo

Bohumín (ZŠ Čs.armády 1026, Bohumín)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Adrian Kuder
Ředitel závodu Ondřej Veselý
Hlavní rozhodčí Nikol Světlíková
Hlasatel Jaroslav Kalous
Časomíru zajišťuje Jan Macura
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Muži 60 m, 300 m, tyč
Ženy 60 m, 300 m, tyč
Žáci 60 m, 300 m
Ml. žáci 60 m
Ml. žákyně 60 m
Žákyně 60 m, 300 m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči určí podle výkonnosti rozhodčí v 15h.
Soutěží se podle pravidel atletiky, prezentace 40 minut před startem každé kategorie, pořadí v žák.kategoriích dle časů v bězích bez finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14,45 hodin u vchodu na stadion

Přihlášky

Podávají oddíly na mail : zves.kronika@centrum.cz do 4.října nebo na adresu Zdeněk Veselý, Komenského 1150, Bohumín 73581 nebo na telefon 737962499

On-line registrace na www.ak-bohumin.cz

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově školy a jsou průchozí bez pojištění

Časový pořad

středa, 6.10.2021

Čas Disciplíny
15:30 tyč M tyč Ž
16:00 rodiče s dětmi do 3 let 60m
16:15 60 m Ž Rozběh 1
16:30 60 m M Rozběh 1
16:45 60 m EleZ Běh 1
16:50 60 m EleH Běh 1
17:00 60 m Žkm Běh 1
17:05 60 m Žcm Běh 1
17:15 60 m Žky Běh 1
17:20 60 m Žci Běh 1
17:30 60 m Ž Finále
17:35 60 m M Finále
17:45 60 m EleHm Běh 1
17:50 60 m EleZm Běh 1
18:15 300 m M Běh 1
18:20 300 m Ž Běh 1
18:25 300 m Žky Běh 1
18:30 300 m Žci Běh 1

Parkování

Použijte parkování pro veřejnost a závodníky u Alberta a nebude zajištěno u stadionu-pokuty MP

Další informace

Ceny  a  odměny :

Žákovské kategorie - 1,-3,místo diplom, medaile a sladká odměna

60m muži a ženy : 1.místo 800Kč, 2.místo 500Kč, 3.místo 200 Kč

300m muži a ženy : 1.místo 500Kč, 2.místo 300Kč, 3.místo 200 Kč

tyč muži a ženy : 1.místo 1500Kč, 2.místo 1000Kč, 3.místo 500 Kč