Mistrovství Jihočeského kraje v přespolním běhu

LOGO

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice

Datum

10.10.2021

Místo

Temelín - Zámecký park (Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín, 373 05, GPS: 49.1810136N, 14.3865236E)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Tipka Václav
Ředitel závodu Suchý Pavel pajasuchy@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bohuslav Rodina
Hlasatel Budil Roman
Výsledky zpracoval Kučera Ladislav

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Startují

V rámci přeboru startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně a přípravka (2010-2011 popř.2012) z jihočeských atletických oddílů, kteří jsou registrováni v ČAS.

Závodníci z jiných krajů i neregistrovaní závodníci mohou startovat v rámci otevřeného závodu bez nároku na medaili a diplom.

V hlavním závodě mužů/žen (6000m/4000m) budou vyhlášeni nejrychlejší závodníci (i z jiných krajů), kteří obdrží finanční prémie pro 1. - 3. místo.

Nejmladší – Mladší přípravka - (2012 a mladší) startuje v rámci vložených závodů (závodníci ročníku 2012 startující v přeborovém závodu přípravek nemohou již ve vloženém závodu startovat).


Soutěž družstev

V kategorii přípravek (2010-2011) a mladšího žactva (2008-2009) bude vyhodnocena i společná soutěž 4 členných smíšených družstev z oddílů Jihočeského kraje.

Smíšené družstvo tvoří z každé kategorie 1 závodník (mladší žák, mladší žákyně, chlapec a dívka přípravky), do hodnocení se započítává součet umístění všech členů družstva v jednotlivých kategoriích (umístění v každé kategorii se počítá ze všech startujících v rámci KP příslušné kategorie, při nedokončení běhu se započítá umístění posledního + 10).

Soupisky jednotlivých družstev musí být předány technickému delegátovi minimálně 30 minut před startem první kategorie; oddíl může postavit libovolný počet družstev.

Soutěže

Dorostenci 4000 m
Dorostenky 3000 m
Atletická přípravka-hoši 1000 m
Atletická minipřípravka-hoši 500 m
Atletická přípravka-dívky 1000 m
Atletická minipřípravka-dívky 500 m
Juniorky 4000 m
Junioři 6000 m
Muži 6000 m
Ženy 4000 m
Žáci 3000 m
Ml. žáci 2000 m
Ml. žákyně 1500 m
Žákyně 3000 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 9:00 hodin do ukončení závodu v zázemí infocentra Jaderné elektrárny Temelín (uvnitř zámečku).

Prezentace se také uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník/-ce/ po uhrazení startovného obdrží startovní číslo. Prezentace se uskuteční od 9:00 hodin. Závodníci/-ce/ jednotlivých kategorií se musí odprezentovat nejpozději hodinu před startem svého závodu.

Startovné

Startovné 50,- Kč za jednotlivý start. Přihlášení na místě 100 Kč.

Dětské kategorie zdarma (přípravky/žactvo).

Bude se hradit u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci v hotovosti.

Přihlášky

Do krajského přeboru pouze přes AK na webové stránce ČAS do pátku 8.10.2021 do 20:00 hodin.

Neregistrovaní závodníci přes web stránky http://a4dvory.cz/, email admin@a4dvory.cz, přes facebook do pátku 8.10.2021 do 20:00 hodin, nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie za zvýšené startovné 100,- Kč!

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci v závodní kanceláři při prezentaci po uhrazení startovného. 

Časový pořad

neděle, 10.10.2021

Čas Disciplíny
10:00 1000 m EleZ
10:10 1000 m EleH
10:20 1500 m Žkm
10:30 2000 m Žcm
10:45 500 m EleZm
11:00 500 m EleHm
11:10 1.blok vyhlášení výsledků
11:30 3000 m Žky
11:50 3000 m Žci
12:10 3000 m Dky
12:30 4000 m Dci
13:00 4000 m Jky 4000 m Ž
13:30 6000 m Jři 6000 m M

Parkování

Na parkovišt naproti infocentru (zámečku). Je určeno pro osobní automobily i pro autobusy.

Další informace

Vyhrazujeme si právo na změnu časového pořadu.

Vyhlašování

První blok vyhlášení výsledků se uskuteční po skončení závodu přípravek (i mladších přípravek) a mladšího žactva další vyhlašování bude průběžné po skončení závodu jednotlivých kategorií.

Tituly a ceny

V jednotlivých kategoriích krajského přeboru, v nichž nastoupili minimálně 3 soutěžící ze 2 atletických oddílů, získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom (v kategorii přípravek i závodníci na čtvrtém a pátém místě).

V hlavním závodě mužů/žen (6000m/4000m) budou vyhlášeni nejrychlejší závodníci (platí i pro závodníky z jiných krajů), obdrží finanční prémie pro 1. - 3. místo.

V soutěži družstev získají družstva na prvním až třetím místě pohár a diplom, jednotliví členové družstva medaili.

Ve vložených závodech obdrží závodníci na prvních třech místech od pořadatele drobné ceny
 

Charakter a povrch tratí:

Zvlněný lesopark, většina tratě je po zpevněných cestách, v prostoru startu a cíle asi 80m asfalt/beton, kousek se běží po travnaté ploše. Povrch tratě není určen pro tretry.

Závody se konají v souladu s aktuálními podmínkami pro konání hromadných akcí, které stanovuje Vláda ČR!