Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

03.10.2021

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vykydal Tomáš 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jarmila Klimešová
Lékař Katarina Berková
Časomíru zajišťuje Veselý Tomáš
Výsledky zpracoval Vavříková Lenka

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

 

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

U technických disciplín bude v sobotu 2.10.2021 dopoledne vyvěšen seznam vybraných závodníků na webových stránkách oddílu TJ Šumperk:

http://atletika.sumperk.cz

Do technických disciplín bude vybráno 24 závodníků dle statistiky ČAS. Běhy nebudou omezeny.

Maximální počet závodníku ve družstvu je 20.

Délka hřebů max. 9 mm.

Základní výšky a zvyšování, pokud se neurčí na poradě vedoucích jinak:

Mladší žákyně : základ 115 cm, po 5 cm do 140 cm, potom po 3 cm.

Mladší žáci: základ 120 cm po 5 cm, od 150 cm po 3 cm

Porada vedoucích družstev bude v 9:30 v tunelu tribuny.


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli od  8:00 v kanceláři nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.9.2021 do 1.10.2021 do 20.00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v basketbalové hale (vpravo při vstupu do areálu stadionu). Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed tribuny.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli  a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

MUDr. Katarina Berková

Časový pořad

neděle, 3.10.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
10:20 60 m př. Žkm Finále
10:40 60 m Žcm Rozběh
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:20 800 m Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
11:30 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
11:40 800 m Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B
12:10 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B
12:20 300 m Žcm Finále
12:30 kriket Žcm Finále
12:40 300 m Žkm Finále
13:00 1500 m Žcm Běh
13:15 1500 m Žkm Běh
13:30 150 m Žcm Finále kriket Žkm Finále
13:50 150 m Žkm Finále
14:10 4x60 m Žkm Finále
14:25 4x60 m Žcm Finále

Stravování

V restauraci Handball u basketbalové haly.

Parkování

 Před stadionem na parkovišti.

Další informace

Účastníci závodu jsou povinni splňovat aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví k pořádání soutěží ve venkovních prostorách.