Oddílové víceboje mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

07.10.2021

Místo

Šumperk (Žerotínova 55)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

čtvrtek, 7.10.2021

Čas Disciplíny
15:00 čtyřboj Žcm čtyřboj Žkm čtyřboj EleH čtyřboj EleZ