Slovácký běh

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

10.10.2021

Místo

Uherské Hradiště (Náměstí)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Kunt 603510310 atletikauh@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Michalík
Lékař p. Viera Mojžíšová

Startují

ročníky 1931 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Veteráni (mohou muži od 40 let) běží 5000m, veteránky (mohou ženy od 35 let) 5000m. Minižáci a minižákyně 2012 a mladší běží 1 malý okruh(MO) = 300m, předžáci a předžákyně  20011-10  2 MO, mladší žáci a mladší žákyně 2009-2008 3MO, starší žáci a žákyně 2007-2006 1VO(velký okruh) 1250m, dorostenky a dorostenci 05-04 běží 2 VO = 2500m. Ženy 4VO = 5000m, muži 8 VO = 10000m.
 

Soutěže

Dorostenci 3000 m
Dorostenky 3000 m
Atletická přípravka-hoši 600 m
Atletická minipřípravka-hoši 300 m
Atletická přípravka-dívky 600 m
Atletická minipřípravka-dívky 300 m
Muži 10000 m
Ženy 5000 m
Žáci 1500 m
Ml. žáci 1000 m
Ml. žákyně 1000 m
Žákyně 1500 m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky. Závod se běží na čipy. Každý závodník již od nejmladší kategorie obdrží číslo a čip, který si upevní nad kotník. Čip se musí po skončení závodu odevzdat. Závod probíhá za částečného silničního provozu, proto je nutné dbát pokynů pořadatelů a příslušníků městské policie. Trať - ulice města. Upozornění - závodníci startují na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v  8 hodin. Je nutné se přihlásit nejpozději 1 hodinu před startem.

Startovné

Startovné 20 Kč: Minižáci až předžačky
Startovné 50 Kč: Mladší žáci až dorost
Startovné 100 Kč: Dospělí
Lidový běh: 20 Kč

Přihlášky

Přes webové stránky www.atletika.cz. do 9.10. do 20h.  V den závodu jednu hodinu před startem nejpozději na Masarykově nám. u stánku.
 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.30  u stánku dané kategorie.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 10.10.2021

Čas Disciplíny
10:00 300 m EleZm
10:05 300 m EleHm
10:15 600 m EleZ
10:30 600 m EleH
10:45 1000 m Žcm
10:55 1000 m Žkm
11:05 1500 m Žky 1500 m Žci
11:25 3000 m Dky 3000 m Dci
11:45 5000 m Ž 10000 m M
12:45 Lidový běh

Další informace

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení dané kategorie.Každý startující je klasifikován a odměněn v přihlášené kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo zásahu do časového pořadu v případě malého počtu startujících v kategorii. Součástí Slováckého běhu je i nesoutěžní lidový běh.
Finanční odměny: Kategorie:  Muži 1. až 3. místo /5000,-/3000,-/2000,-(vypsaný limit 32 min., při nedosažení limitu krácení na polovinu). Kategorie: Ženy 1. až 3. místo /3000,-/ 2000,-/ 1000,-/ Vypsaný limit 19 min., při nedosažení limitu krácení na polovinu. Kategorie: Veteráni a veteránky věcné odměny.
Je nutné dodržovat nařízení vlády ohledně nemoci covid - 19.
Slovácký běh je součástí Běžeckého poháru Zlínského kraje.