KF atletický čtyřboj ZŠ

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Břeclav a Gymnázium Břeclav

Datum

21.10.2021

Místo

Břeclav (Veslařská 2753/1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Chlumecký Zbyněk
Hlavní rozhodčí Jiří Petrjanoš

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Každé družstvo má maximálně 5 závodníků příslušné školy denního studia ve školním roce 2021/22, kategorie III a IV.

Kategorie IV jsou žáci ZŠ 8. a 9. tříd a příslušných ročníků osmiletých gymnázií, ročník narození 2006, 2007, 2008.

Kategorie III jsou žáci ZŠ 6. a 7. tříd a příslušných ročníků osmiletých gymnázií,  ročník narození 2008, 2009, 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg, kriket
Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež /ČAS 1993 a 1996/, při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem čtyř závodníků.

Disciplíny:      Sprint              60 m

Vytrvalost       žáci 1000 m, žákyně 800 m, ml. žáci 800m, ml. žákyně 600 m

Skok                polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký /3+2 nebo 2+3/

Hod /vrh/        polovina míček, polovina vrh koulí /3+2 nebo 2+3/, mladší žactvo jen míček

Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách jsou 3 pokusy

Dohled nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola a vedoucí družstev zodpovídají za pořádek a kázeň svých svěřenců.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v rozhlasové kabině /uprostřed cílové rovinky/ od 7.45 hod. Změny se budou provádět do 8.30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27. 9. do 19. 10. 2021 16:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale a slouží jen k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 21.10.2021

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žcm Běh 1 výška Žky Finále 1 dálka Žky Finále 1 koule 4kg Žci Finále 1 kriket Žci Finále 1
09:15 60 m Žkm Běh 1
09:50 60 m Žci Běh 1 výška Žcm Finále 1 dálka Žcm Finále 1 kriket Žkm Finále 1
10:00 60 m Žky Běh 1
10:50 výška Žci Finále 1 dálka Žci Finále 1 koule 3kg Žky Finále 1 kriket Žky Finále 1
11:50 výška Žkm Finále 1 dálka Žkm Finále 1 kriket Žcm Finále 1
12:15 1000 m Žci Běh 1
12:30 800 m Žky Běh 1
12:40 800 m Žcm Běh 1
12:50 600 m Žkm Běh 1