Klubový závod v hodu oštěpem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl USK PROVOD Ústí n/L.

Datum

14.10.2021

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228, Ústí nad Labem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stibingerová Dana
Hlavní rozhodčí Pavla Lesniková
Výsledky zpracoval Lesniková Pavla

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

čtvrtek, 14.10.2021

Čas Disciplíny
15:00 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci

Další informace

Závod je určen pouze pro klub USK PROVOD.