Atletický středoškolský přebor

40850_36288_DDM logo barva-01

Pořadatel

Technicky zajišťuje DDM hl. m. Prahy a SK Kotlářka Praha, z.s.

Datum

08.10.2021

Místo

Praha - Kotlářka (Na Kotlářce 14, Praha 6)

Vedoucí činovníci

Technický ředitel M. Krejčí krejci@ddmpraha.cz

Startují

ročníky 2002 - 2006
ročníky 2002 - 2006

12ti členné týmy, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4x100 m, výška, dálka, koule 5kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 4x100 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

1. Každý jednotlivec, může startovat ve 2 disciplínách a štafetě. Družstvo může postavit 2 štafety.
2. V technických disciplínách (dálka, koule) mohou startovat maximálně 3 závodníci za družstvo. Ve výšce startuje 1 závodník za družstvo. V běžeckých disciplínách je počet startujících neomezený.
3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají závodníci 3+3 pokusy.
4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm.
5. Boduje prvních 20 závodníků v dispiclíně podle dosaženého umístění (21-19-18-17-16....)
5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje podle vyššího počtu lepších umístění.
6. V soutěži mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

Základní výška: chlapci 140 cm, dívky 120 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hlavní budově. Prezentace končí v 9:00 hodin. Vedoucí předloží originál soupisky (vč. vyplněné bezinfekčnosti) potvrzenou ředitelstvím školy (podpis, razítko).

Startovné

200 Kč za každé přihlášené družstvo.

Přihlášky

Podávají školy odesláním startovky (ke stažení na ddmpraha.cz/poprask/Stredni_skoly) na adresu krejci@ddmpraha.cz do středy 6.10.2021 22:00 hod. Změny v den závodu nejsou možné.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve florbalové hale.

Časový pořad

pátek, 8.10.2021

Čas Disciplíny
09:30 100 m M Běh výška Ž dálka M koule 5kg M
10:00 100 m Ž Běh
10:30 800 m Ž Běh
10:45 800 m M Běh
11:00 200 m Ž Běh
11:30 400 m M Běh výška M dálka Ž koule 3kg Ž
11:50 1500 m Ž Běh
12:10 1500 m M Běh
12:30 4x100 m Ž Běh
12:50 4x100 m M Běh

Další informace

Doporučujeme cenné věci a peníze uschovat u vedoucích družstva - šatny jsou průchozí. Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá náhrada. Každé družstvo má povinnost vlastní lékárny pro drobná ošetření. Dle § 3 odst. 3 Vyhl. 57/2010 pořadatel nezodpovídá za případné zranění. Účastníci nejsou od DDM hl. m. Prahy pojištěni proti úrazu. Každý účastník je povinen mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny a studijní průkaz.                  

Každá škola má za povinnost dodat pořadateli na závody 1 člena technické čety.