Běh Smolnickým kopcem Chodov

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

09.10.2021

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky výhradně přes webovou stránku sokotime.cz  do čtvrtka 7.10.2021 do 22.00 hodin.

Další informace

30. ročník Běhu Smolnickým kopcem

Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek

 

Pořadatel: Školní atletický klub Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov.

Závod je podpořen grantem Města Chodov.

 

Datum: sobota 9. října 2021 od 10:00 hod. na Smolnickém kopci v Chodově u Karlových Varů (nad atletickým stadionem - vpravo od silnice, směr Vřesová). Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech kategorií je na atletickém stadionu!!!!

 

Činovníci závodu:
ředitel závodu – Miloslav Zítka
hlavní rozhodčí – Ing. David Pavelka
stavitel tratí – Mgr. Milan Kovářík
vedoucí závodní kanceláře – Mgr. Hana Heiserová
zpracování výsledků – sokotime.cz

 

Přihlášky: Výhradně elektronicky na stránce https://sokotime.cz nejpozději do čtvrtka 07.10. do 22:00 hodin, výjimečně v místě startu na atletickém stadionu za zvýšené startovné ve výši (100,-) 200,- Kč nejpozději do 09,30 hod. (děti), mládež a dospělí - nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie.
Informace k platbě startovného převodem Vám budou zaslány e-mailem po odeslání přihlášky.

 

Startovné: žactvo 50,- (na místě 100,-) Kč, ostatní 100,- (na místě 200,-) Kč

Neplatí: Žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov

Upozornění: Závodník(ce) kategorie žactva smí startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Popis tratí: Tratě závodů jsou vedeny v prostoru Smolnického kopce a mají travnato – hlinitý charakter, velmi vhodnou obuví jsou atletické tretry nebo kopačky.

Časový pořad


10:00 100m mini – děti 2016 a mladší – bez přihlašování
10:15 480m nejmladší předžáci (2014- 2015)
10:20 480m nejmladší předžákyně (2014 - 2015)
10:30 920m mladší předžáci (2012 – 2013)
10:40 920m mladší předžákyně (2012– 2013)
10:50 920m starší předžáci (2010 – 2011)
11:00 920m starší předžákyně (2010 – 2011)
11:10 1100m mladší žákyně (2008 – 2009)
11:20 1100m mladší žáci (2008 – 2009)
11:35 1100m starší žákyně (2006 – 2007)
11:45 1800m starší žáci (2006 – 2007)
          1800m dorostenky (2004 – 2005)
12:05 3500m dorostenci (2004 – 2005)
          3500m juniorky (2002 – 2003)
          3500m ženy (2001 – 1987)
          3500m veteránky (1986 a starší )
12:40 5200m junioři (2002 – 2003)
          5200m muži (2001 – 1982)
          5200m veteráni I (1981 – 1972)
          5200m veteráni II (1971 -1962) a veteráni III (1961 a starší)

Ceny: Pro nejrychlejší závodníky a závodnice v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné věcné ceny a medaile, dorost, juniorstvo, muži a ženy - finanční prémie.

Peněžní prémie:
Dorostenci a dorostenky: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-
Junioři a juniorky: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-
Muži a ženy – absolutní pořadí: 1.) 1000,- 2.) 800,- 3.) 600,- 4.) 400,- 5.) 300,-
Muži vet. a ženy vet.: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-
Veteráni a veteránky získávají peněžitou prémii za umístění v hlavním závodě mužů a žen, pokud se umístí na 1.- 3.místě v absolutním pořadí a dále peněžitou prémii v rámci své veteránské kategorie.

Děkujeme sponzorům: ČAS, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Živý kraj, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, Truhlářství Lukáš Kopecký, Účetnictví Karel Matička, Dinocommerce s.r.o.

Informace: Miloslav Zítka - mobil : 607 992 873, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz

UPOZORNĚNÍ
Vyhlašování vítězů bude prováděno průběžně, bezprostředně po doběhu každé kategorie.
Zveřejnění výsledků a fotografií závodu na: www.sakchodov.cz.
Záchody jsou umístěny v areálu atletického stadionu.
Za odložené věci (i v šatně) pořadatel neručí.
Závodníci (ce) startují na vlastní nebezpečí.